Apacer přináší nové technologie pro SSD

Nové SSD Apacer zlepšují již tak vysokou životnost, bezpečnost a odolnost vůči vlivům prostředí. Podívejte se blíže, jak to dokázali.
Toto je archivní článek z 27.08.2019. Některé informace již nemusí být aktuální a ve shodě se současným stavem. V případě pochybností Vám rádi poskytneme aktuální informace.

Integrita dat

Data Raid

DataRAID je firmware algoritmus, který zajišťuje integritu dat vytvořením parity k ověření úplnosti a správnosti existujících údajů v paměti Flash, vyvinutý speciálně pro 3D NAND Flash. Pokud firmware nedokáže opravit data pomocí ECC (Error correction code), RAID algoritmus použije paritu a opraví poškozené údaje.

Ochrana dat od začátku do konce

Je to vlastnost, která rozšiřuje kontrolu chyb tak, aby pokrývala celou cestu od počítače k Flash paměťovým čipům a zpět.

Zápis

● Když data projdou z počítače do SSD cache, firmware z nich vypočítá CRC paritu a připojí ji k datům.
● Když jsou data a jejich CRC parita přesunuty do sektorové mezipaměti, zkontroluje se parita.
● Firmware následně pro data vypočítá BCH (LDPC) ECC a zapíše je spolu s daty a paritou pro data do Flash paměti.

Čtení

Při čtení dat z NAND Flash je proces opačný:
● firmware přečte data s připojenými BCH (LDPC) ECC, zkontroluje data a v případě potřeby opraví chyby,
● firmware pak přesune data do cache, vypočítá paritu a porovná ji s paritou uloženou spolu s daty.

Smart Read Refresh

Read disturb

Aby bylo možné přečíst stav jedné buňky na bitové linii, musí se zapnout všechny ostatní buňky na téže bitové linii, aby mohl proud úměrný náboji uloženému v buňce téct snímacím zesilovačem. Můžeme toho dosáhnout aplikací propustného napětí na řádky (word lines), jejichž buňky nečteme.

Během čtení je substrát připojen na GND stejně jako při zápisu. Propustné napětí na řádcích (word lines) není tak vysoké jako programovací napětí, ale stále vyvolává efekt "slabého programování", který může posunout prahové napětí buněk, na které je připojeno propustné napětí.

Smart Read Refresh

Při každém čtení kontrolér vykoná dvoustupňovou kontrolu cílového bloku. Nejprve zkontroluje, zda byl blok označen jako "potřebuje obnovit". Pokud ano, blok se před přečtením obnoví, což znamená, že všechny naprogramované stránky z tohoto bloku se zkopírují na volné stránky v jiných blocích a blok se vymaže. Pokud to tak není, kontrolér zkontroluje počet aktuálně přítomných chybových bitů. Pokud počet chyb dosáhne nebo překročí prahovou hodnotu, označí blok "potřebuje obnovit", což znamená, že bude obnoven během následující operace čtení. Práh je samozřejmě nastaven na hodnotu, při které je algoritmus ECC stále schopen opravit chyby.

Životnost

CoreAnalyzer2

Prvním krokem je určení ideálního SSD pro konkrétní aplikaci včetně výběru nejvhodnějšího firmwaru. Toho lze dosáhnout pomocí softwaru CoreAnalyzer2 společnosti Apacer. Funguje na úrovni firmwaru a monitoruje teplotu, SATA příkazy, chování při náhodném nebo sekvenčním čtení/zápisu, zda je oddíl zarovnán s fyzickými 4KB sektory (4K alignment) a zda jsou data čtena/zapisována vždy jako násobky 4KB, počet smazání, počet selhání napájení, dobu nečinnosti a četnost přístupů na disk.

Zákazník může CoreAnalyzer2 použít při simulaci pracovní zátěže nebo během testů v provozu, pokud není možná simulace. Po otestování si zákazník stáhne log soubor a pošle jej Apaceru k analýze. Apacer jej analyzuje a posoudí, zda je SSD vhodný pro tuto konkrétní aplikaci nebo doporučí jeden nebo více SSD, které jsou nejvhodnější, spolu s možnými úpravami firmwaru, které by mohly být užitečné.

Stránkové mapování

I když tato technologie není zcela nová, stojí za zmínku, že všechny nové SSD disky Apacer používají namísto hybridního blokového mapování stránkové mapování.

Při stránkovém mapování sestává záznam v mapovací tabulce z LPN (logické číslo stránky) a PPN (fyzické číslo stránky). Když přijde požadavek na zápis na některou logickou stránku, v mapovací tabulce se vyhledá příslušná fyzická stránka. Pokud již obsahuje data, stránka je zneplatněna a požadované údaje jsou zapsány do dostupné volné stránky. Po zápisu se aktualizuje mapovací tabulka v paměti RAM a NAND Flash.

Stránkové mapování má výhodu v tom, že zapisuje data na libovolnou volnou stránku v paměti Flash, což zvyšuje flexibilitu správy úložiště. Náhodný zápis nevyžaduje několik kopírování stránky a vymazání bloku. Stránkové mapování vykazuje lepší výkon, pokud je k dispozici dostatek volných stránek. Zneplatněné stránky "odpad", se proto musí získat zpět, aby se uvolnil prostor pro nová data. Firmware proto používá efektivní techniku "sběru odpadu”.

Stránkové mapování vyžaduje velké množství paměti RAM i Flash pro mapovací tabulku. V minulosti to byl problém zejména pro embedded systémy citlivé na cenu. V současnosti již cena RAM a Flash poklesla natolik, že se stránkové mapování stránek používá dokonce i pro některé mikroSD paměťové karty.

Over-provisioning

Aby se snížilo zesílení zápisu a zvýšila výdrž a výkon, některé série SSD společnosti Apacer podporují nadměrné poskytování. S touto technologií je 7% nebo i více místa na disku vyhrazeno pro firmware k provádění "sběru odpadu", pro dosažení rovnoměrného opotřebení buněk Flash paměti (wear-levelling) a nahrazení nových vadných bloků. Rezervovaný prostor není přístupný uživatelům, pouze firmwaru.

Bezpečnost

TCG Opal 2.0

Specifikace Opal Storage Specification, kterou vyvinula skupina Trusted Computing Group (TCG), je sada bezpečnostních specifikací, které se používají k aplikaci hardwarového šifrování na úložných zařízeních. Jinými slovy, je to specifikace pro samošifrované disky (self-encryptingdrives, SED), takže všechny údaje na disku jsou vždy šifrována bez použití řešení třetích stran.

Pracovní skupina pro ukládání dat v rámci TCG vytvořila třídu Opal Security Subsystem Class (SSC), též zkráceně nazývanou "Opal SSC" nebo "Opal", jako protokol řízení bezpečnosti pro paměťová zařízení. Třída definuje specifikace týkající se správy souborů na paměťových zařízeních a definuje povolení na úrovni třídy pro ukládání/získávání souborů, čímž chrání uživatelské údaje. Zařízení vyhovující specifikacím Opal SSC se někdy označují jako zařízení Opal TCG.

256bitové šifrování AES je populární způsob zabezpečení disků, protože je mimořádně odolný vůči útokům hrubou silou. Šifrování se provádí v samotném SSD pomocí speciálního HW určeného pro tento úkol, který může být rychlejší než softwarová řešení.

AES 256, Okamžitá změna klíče

SSD disky, které podporují HW šifrování, nabízejí také další způsob bezpečného vymazání – okamžitou změnu klíče. Po vydání příkazu "Okamžitá změna klíče" se vygeneruje nový klíč, který nahradí za méně než sekundu původní klíč uložený v paměti Flash. Protože se nový klíč, když se počítač pokouší získat přístup k datům neshoduje se starým, budou nedostupná z důvodu selhání autentifikace AES klíče. Údaje nebyly vymazány v konvenčním smyslu (přepsány na 0 nebo 1), ale nejsou čitelné, proto jsou chráněny.

Odolnost vůči vlivům prostředí

Tepelné omezení

V počátku umožňuje SSD zápis v plné rychlosti. Když dosáhne teplota prahovou hodnotu A začne disk omezovat rychlost zápisu což umožní, aby postupně vychladl. Po dosažení teploty B (B <A) SSD postupně umožňuje rychlejší zápis. 

Pro dosažení maximálního výkonu je třeba vyhnout se "tepelnému omezení" dobrým přenosem tepla z SSD na šasi nebo chladič. Platí to zejména pro M.2 SSD, protože ty mají malou plochu, která nedokáže dobře odvádět teplo.

Více informací o těchto technologiích naleznete na stránce APACER.

Technologie dostupné pro jednotlivé série

Následující tabulka shrnuje dostupné technologie pro jednotlivé série SSD.

Přehled SSD

Přiložená brožúra vám poskytne přehled o SSD discích, paměťových kartách a USB klíčích společnosti Apacer. Obsahuje téměř celou nabídku jejich sortimentu. Informace o výrobcích, které nejsou uvedeny v této brožuře, najdete na naší webové stránce nebo přímo na stránkách výrobce.

Pro testování vám nabízíme možnost objednat si za zvýhodněnou cenu vzorky. Informace o dostupných modelech najdete v našem sortimentu.

Další informace o produktech Apacer vám rádi poskytneme na adrese apacer@soselectronic.com.

Nezmeškejte takové články!

Líbí se Vám naše články? Nezmeškejte už ani jeden z nich! Nemusíte se o nic starat, my zajistíme doručení až k Vám.

Doplňující produkty


APS25AFB032G-5BTM1GWT APACER  
APS25AFB032G-5BTM1GWT

Průmyslový 2,5" SSD 32GB SATA 3.1 MLC -40...85°C

SSD disky

Obj. číslo : 307037
Výrobce: APACER
NRND
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače
Vyžádat cenu

APM032GMFFN-5BTM1W APACER  
APM032GMFFN-5BTM1W

Průmyslový mSATA (MO-300) SSD 32GB SATA 3.1 MLC -40...85°C

SSD disky

Obj. číslo : 305957
Výrobce: APACER
NRND
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače
Vyžádat cenu

APM064GNEAN-5ETM1W APACER  
APM064GNEAN-5ETM1W

Průmyslový mSATA (MO-300B) SSD 64GB SATA 3.1 MLC -40...85°C

SSD disky

Obj. číslo : 306952
Výrobce: APACER
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače
Vyžádat cenu

APSDM032GAETN-5ETMGW APACER  
APSDM032GAETN-5ETMGW

Průmyslový disk modul 32GB SATA 3.1 MLC -40…85°C

SSD disky

Obj. číslo : 307099
Výrobce: APACER
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače
Vyžádat cenu

APM2T80SM21064GFS-5BTMGW APACER  
APM2T80SM21064GFS-5BTMGW

Průmyslový M.2 2280 SSD 64GB SATA 3.2 MLC -40...85°C

SSD disky

Obj. číslo : 306822
Výrobce: APACER
Zboží vyřazeno z nabídky
Souhlasíte s ukládáním cookies?
Vítejte na stránkách SOS electronic. Než vstoupíte do našeho online světa, chceme vás požádat o možnost ukládání souborů cookies do vašeho prohlížeče. Váš souhlas nám pomůže bezchybně zobrazovat stránku, měřit její výkon a sledovat další statistiky. Kromě toho vám můžeme přinášet nabídku našich produktů a služeb, šitých doslova na míru. Cookies poskytujeme také třetím stranám. U nás jste však v bezpečí.
Správné fungování webu
Stabilnější technická kontrola
Lepší marketingová nabídka
Nezbytné Pouze vybrané Přijmout všechny cookies