Obvod LTM4607 je určen pro napájecí systémy se vstupním napětím 4,5 až 36V, stabilizuje výstupní napětí v rozmezí 0,8 až 24V a dokáže dodávat do zátěže výkon až 190W.
LTM4607 integruje v jednom pouzdru synchronní Buck/Boost DC/DC controller, 4ks N-MOSFET, vstupní i výstupní filtrační kondenzátory a kompletní kompenzační obvod a to vše v plastovém pouzdru 15x15x2,8mm LGA (Land Grid Array).
K tomuto modulu stačí připojit 3 (tři!) externí součástky – indukčnost, dva zpětnovazební rezistory a kondenzátory pro kompletní řešení napájení.
LTM4607 je možné použít v širokém spektru aplikací v průmyslu, telekomunikacích, automobilovém průmyslu a ve výkonných, baterií napájených systémech.
Pracuje v rozmezí teplot -40 až +85°C, naše firma dodává tento obvod na objednávku.