Modulární systémy série 8000 výrobce Hameg se skládají ze základní napájecí jednotky HM 8001-2 a skupiny zásuvných modulů různých měřících přístrojů, včetně modulu speciálního napájecího zdroje HM8040-3. Toto uspořádání šetří místo na pracovním stole, zásuvné moduly bez vlastního síťového napájení jsou malé a lehké, jednoduše skladovatelné. V základní jednotce mohou být společně libovolné dva moduly, mimo speciálního napájecího zdroje HM8040-2, který se může v důsledku vyššího odběru kombinovat pouze s jiným modulem, nikdy ne se shodným. Výrobce má v nabídce i prázdné moduly pro speciální zákaznické aplikace.
Typický příklad použití modulárního systému je kombinace zásuvných modulů speciálního napájecího zdroje HM8040-3 a funkčního generátoru HM8030-6 v základní napájecí jednotce HM 8001-2, ve spojení s přenosným osciloskopem HM 400. Tato sestava je schopna dodat diagnostikovanému obvodu různá napájecí napětí, generovat na jeho vstupu různé tvary průběhů signálů a na osciloskopu zobrazit odezvu. Celá sestava přitom vyžaduje minimální prostorové nároky.