J. Jarábek: Situace na trhu se surovinami potřebnými pro výrobu komponentů je i nadále dynamická

Preciznost, profesionalita, rozvážnost. Přívlastky, které definují nejen proces nákupu elektronických součástek pro jejich další distribuci zákazníkům, ale také odpovědi vyplývající z rozhovoru s manažerem nákupního oddělení společnosti SOS electronic Jozefem Jarábekem. Přes jeho vysoké pracovní nasazení, schopnosti rychlé reakce na změny a požadavky trhu si ochotně našel čas nejen na tento rozhovor, ale jak sám tvrdí, má ho i pro svou rodinu, sport či práci na zahradě. Rozhovor vedla Petra Juhasová.
obr2789_pc5715a6223ae.jpg


V předchozím vydání časopisu SOS news jsme CEO společnosti Jánu Sesztákovi položili otázku, která ho podle jeho vlastních slov překvapila. Pokud tedy dovolíte, položím ji i vám. Jak se máte? 

Asi se z toho stane něco jako štafetový kolík… Mě to stejně překvapilo, ale děkuji, mám se dobře. V této „rychlé“ době, kdy se situace na trhu mění z hodiny na hodinu, se mám tak trochu i rychle a vždy jsem ve střehu. Všichni jsme zdraví, cíle a targety se plní, vedení je spokojené, takže vládne všeobecná spokojenost.

Ve společnosti SOS electronic působíte v oddělení nákupu již přes deset let, z toho dva roky v pozici manažera nákupního oddělení. Jak se za tu dobu podle vašich zkušeností změnil svět elektrosoučástek? 

Velice. Sektor elektroniky a elektrotechniky je totiž velkým a atraktivním trhem. Díky legislativě svět usiluje zejména o vyšší palivovou nebo energetickou účinnost. Ta podnítila růst elektroniky hlavně v automobilovém, stavebním a osvětlovacím sektoru. Průmyslová výroba se stala „inteligentní“ a stále více automatizovanou. Stárnoucí, a to nejen evropské obyvatelstvo, a tlaky na efektivnější náklady zdravotní péče zvýšily rovněž poptávku po elektronických inovacích i v tomto odvětví. Nesmíme zapomínat na IoT, které ovlivňuje všechny druhy technologických aplikací a zařízení od automobilového průmyslu až po spotřební elektroniku. Existuje řada elektronických komponent, které umožňují technologii IoT, a klíčovými komponenty jsou provozní sběrnice, kabeláž, komunikační moduly pro přenos dat a informací, jakož i elektrické motory a samozřejmě software. Toto jsou produktové oblasti, ve kterých nastaly největší změny zaměřené v konečném důsledku na zvýšení pohodlí uživatelů, funkčnost a efektivitu.

Poslední dva roky jsou velmi turbulentní. Jak ovlivnily dvě velké události posledních dní a let dodávku součástek?

Pandemie způsobená Covidem-19 měla nepochybně vliv na mnohá odvětví včetně elektroniky, zdravotnictví či cestovního ruchu. Tvrdě zasáhla elektronický průmysl, protože byl značně narušen dodavatelský řetězec. Navzdory postupnému uvolňování omezení v jednotlivých zemích stále silně pociťujeme vliv zdravotní krize na elektronický průmysl. V současnosti je velký nedostatek polovodičů, elektronických komponentů, které se nacházejí v každém moderním elektronickém systému. Přechod na home-office, potřeba konektivity a značný nárůst poptávky po elektronických zařízeních vedly k enormní poptávce po elektronických komponentech, což mělo zásadní vliv na dodací lhůty a cenu samotných komponentů. Výrobě polovodičů dnes dominují tři společnosti: americký Intel, jeho jihokorejský konkurent Samsung a skupina TSMC se sídlem na Tchaj-wanu. I ten nejmenší problém, se kterým se tyto společnosti setkávají, přímo zasahuje každého, kdo v našem sektoru působí. Během této krize se výrobci pokoušejí najít alternativy a řešení ke zvýšení odolnosti svých dodavatelských řetězců. Dodavatelský řetězec polovodičového průmyslu, který byl vážně postižen již během období covidu, může zaznamenat další problémy v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Konflikt může mít vliv na dodávky neonových a hexafluorbutadienových plynů, které jsou nezbytné pro výrobu polovodičových čipů, neboť hlavními producenty těchto plynů jsou Ukrajina a Rusko. Nedostatek polovodičů zasáhl průmyslová odvětví na celém světě, přičemž automobilový a elektronický průmysl patří mezi nejvíce postižená odvětví. 

Kromě těchto událostí začíná být problém i se surovinami, které jsou potřebné pro výrobu součástek. Jaký to má vedle války a pandemie dopad na jejich dodávku?

Situace na trhu se surovinami potřebnými pro výrobu komponentů je i nadále dynamická. Pandemie přerušila operace ve stovkách dolů po celém světě, což způsobuje kritický nedostatek zlata a stříbra. Ceny kovů jako měď, zlato, paladium, ale i plast, citelně reagují na nedostatek pracovních sil způsobený covidem a mají stoupající tendenci, což v konečném důsledku zvyšuje ceny komponent a prodlužuje dodací lhůty. Ať už jde o čistou poptávku po určitých typech technologií, nedostatek surovin nebo logistické výzvy, bohužel nikdo zatím nedokáže předpokládat, kdy se dodací lhůty a ceny vrátí na úroveň před pandemií. Tato bezprecedentní poptávka nadále podněcuje potřebu surovin a postupného rozšiřování kapacity, což vede ke zvýšení cen produktů ve snaze držet krok s růstem cen surovin a logistických nákladů. Je důležité mít na paměti, že možné budoucí vlny covidu, přírodní katastrofy, geopolitické události nebo jakákoli jiná krize mohou kdykoli ovlivnit a snížit kapacitu trhu surovin, což může vést k opětovnému zvýšení cen surovin a v konečném důsledku samotného komponentu. Obecně se situace na trzích se surovinami nezlepšuje a stále je patrný negativní trend z hlediska prodlužování dodacích lhůt, zvyšování cen a nedostatku materiálu na trhu. Rekordně dlouhé dodací lhůty surovin, rozsáhlý nedostatek kritických základních materiálů, rostoucí ceny komodit a obtíže při přepravě produktů nadále ovlivňují všechny segmenty hospodářství.

obr2789_p27ed9b737530.jpg
Z médií se také dozvídáme, že je nedostatek čipů. O co vlastně jde? Jak na tento problém reaguje společnost SOS electronic?

Důvodem je enormní nárůst poptávky po elektronických produktech a poptávka je tak vysoká a nepředvídaná, že dodavatelské řetězce nejsou schopny udržet tento krok a musejí počkat, dokud poptávka neklesne na zvládnutelnější úroveň nebo dokud se nevyřeší problémy s větším množstvím kapacity v dodavatelském řetězci. První nedostatek elektronických součástek nastal již v roce 2019. Aby se zmírnily výrobní problémy způsobené americkým ekonomickým embargem vůči Číně, čínské společnosti naskladnily obrovská množství součástek. O několik měsíců později, s vypuknutím pandemie COVID-19, svět elektroniky bolestně pocítil svou závislost na Číně, pokud jde o primární produkty a výrobní zařízení, a to zejména proto, že nákladní přístavy musely být zavřené. Přírodní katastrofy v jihovýchodní Asii a USA přinutily zastavit výrobu v klíčových továrnách na výrobu polovodičů, což situaci ještě zhoršilo. Chlad v Texasu ochromil napájecí zdroje a závody Infineon, Intel, NXP, Samsung či Texas Instruments. Zemětřesení a požár ve výrobě zničily továrnu společnosti Renesas, světového lídra v oblasti mikrokontrolérů. Tchaj-wan hlásil nejhorší sucho za posledních 56 let a v Číně nastala vládní regulace elektřiny. Dalším problémem je, že jen část enormního nárůstu objednávek v roce 2021 byla způsobena dodatečnou poptávkou. Mnohem větší podíl je způsoben dlouhými dodacími lhůtami, nedostatky a tzv. panikovými rezervacemi. Ti, kteří mohou, si dělají zásoby, aby se zajistili proti nedostatku materiálu. Zákazníci objednávají více, než potřebují, a pokud je to možné, od různých dodavatelů v naději, že alespoň odněkud dokážou pokrýt své potřeby. V dodavatelském řetězci dělají ostatní zákazníci totéž, a tak se najednou poptávka přehnaně zvyšuje, aniž by byla pokryta odpovídajícím nárůstem spotřebitelské poptávky. Ekonomové tuto situaci nazývají efekt biče. My situaci samozřejmě sledujeme a mnohem častěji komunikujeme s našimi partnery. Problémové komponenty, u kterých je předpoklad prodloužení termínů nebo samotná alokace, se snažíme doplňovat do skladu ve zvýšených množstvích. Rovněž sledujeme celkovou situaci na trhu, na jejímž základě děláme potřebné kroky pro plynulé dodávky zboží našim zákazníkům. 

Rychle se měnící svět vyžaduje také velkou flexibilitu. Jak se s tím vyrovnává oddělení nákupu v SOS electronic, pokud jde o spolupráci s dodavateli? Jak se rozhodujete při výběru tak, aby byla nabídka dostatečně aktuální, ale zároveň kvalitní?

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují výběr dodavatelů, a naše společnost dlouhodobě spolupracuje s mnoha z nich. Dodavatelé totiž hrají klíčovou roli při dosahování určených cílů a při samotném úspěchu společnosti. Aby podniky našly a spolupracovaly s těmi správnými dodavateli, musejí zvážit několik kritických faktorů včetně ceny, hodnoty za peníze, kvality, spolehlivosti, schopnosti reagovat a přizpůsobovat se. Stejným způsobem postupujeme i při výběru komponentů, které jsou v naší nabídce. Komunikujeme s našimi dodavateli a zákazníky, sledujeme trendy na trhu a v neposlední řadě sledujeme i ukazatele, které nám indikují, jakým směrem se trh ubírá. Při výběru správných produktů v naší nabídce participují i jiná oddělení, než produktoví manažeři a samozřejmě prodejci, kteří jsou v kontaktu s našimi zákazníky.

Jak se rozhodujte ve spleti informací? Musíte brát v úvahu totiž nejen externí události, ale prostřednictvím prodejního oddělení i zpětnou vazbu od zákazníka. Je to vůbec možné? 

Zpětná vazba od zákazníků je pro naše budoucí rozhodnutí, možné inovace a například i skladbu našeho skladu nezbytná. Rovněž je nezbytná i pro měření spokojenosti stávajících zákazníků, ať už jde o kvalitu nakupovaného zboží, cen, ale i samotné dostupnosti zboží. Získání přehledu o tom, jak zákazníci vnímají naši práci, podporu a společnost, je neocenitelné. Pravidelně komunikujeme s našimi prodejci, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky, a od nich získáváme zpětnou vazbu. Během pandemie jsme se ve větší míře společně setkávali online přímo se zákazníky a s výrobci, takže jsme mohli zpětnou vazbu získat přímo od nich. Zpětná vazba a celková komunikace je pro dlouhodobou spolupráci důležitá a rovněž na jejím základě se umíme připravit na budoucí projekty našich zákazníků, zlepšení naší práce a servisu. 

Řekněme si otevřeně: Je vůbec možné plánovat v těchto těžkých a nejistých časech něco předem?

Samozřejmě to není snadné. Nikdo z nás a stejně ani nikdo z našich partnerů či konkurentů nemá křišťálovou kouli.:) V každém případě je nezbytné, aby nákupní oddělení v rámci společnosti minimalizovalo při pořizování nákupní náklady při zachování standardů kvality a množství zboží. Plán zadávání zakázky je proces, ve kterém se společnost rozhodne, co je třeba nakoupit, kde to nakoupí, kdy a v jakém množství má být zboží dodáno. Mnohá oddělení v rámci naší společnosti jsou zapojena do pořizovacího procesu, aby se při rozhodovacích procesech dosáhlo efektivity. Dobře naplánovaný proces zadávání zakázek by měl splňovat potřeby společnosti prostřednictvím hladkého toku dodavatelského řetězce. Pro implementaci úspěšného systému zadávání zakázek musí společnost dodržovat požadavky plánování zakázek včetně identifikace potřeby jednotlivého zboží, průzkumu a výběru dodavatelů, porovnávat jednotlivé nabídky, zjišťovat a eliminovat riziko, být v kontaktu s dodavatelem a pravidelné hodnocení dodavatelů.

obr2789_p9acff64ec327.jpg
Jak je tedy v té rychlosti možné rozlišovat kvalitní a nekvalitní dodavatele?

Správný výběr dodavatele je pro naši společnost rozhodujícím faktorem. Jen na základě správného výběru si lze vybudovat trvalý a vzájemně výhodný vztah. Špatný výběr dodavatele může mít ekonomické dopady na společnost. Není těžké najít dodavatele, který nabízí zboží za výhodné ceny, ale později si uvědomíme, že kvalita jejich produktů nesplňuje naše očekávání nebo nás možná neinformují o průběhu našich objednávek atd. Výběr nesprávného dodavatele může totiž zvýšit náklady, zpozdit dodávky nebo dokonce poškodit pověst naší společnosti. Při výběru nových dodavatelů se snažíme o důkladné prověření našich vysokých požadavků a u stávajících sledujeme různé faktory a kritéria, na základě kterých je průběžně hodnotíme. Podle tohoto hodnocení jsou jim přisouzeny různé statusy a rozhoduje se o další spolupráci. 

Pandemie urychlila digitalizaci a setkání se přesunula do online prostoru. Jak se vaše oddělení vyrovnalo s tím, že nebyl možný osobní kontakt s dodavateli?

Efektivní komunikace byla vždy klíčem ke všem zdravým vztahům, ať už jde o interní komunikaci nebo o komunikaci s našimi partnery. Během lockdownů, povinných karantén a home office si lidé rychle osvojili nástroje online komunikace. Pracovní činnosti či setkání, o kterých převládalo přesvědčení, že je lze uskutečnit pouze osobně v kanceláři, se přesunuly do online prostoru. Jelikož osobní schůzky nebyly možné, naše společnost připravila nástroje, díky kterým jsme ve spojení s dodavateli a můžeme spolupracovat na obrovské vzdálenosti. To ještě před několika lety nebylo možné. V minulých letech učinila naše společnost mnoho důležitých kroků v rámci digitalizace, a proto byl přechod na home office velmi rychlý a bezproblémový. Stejným způsobem reagovali i naši partneři, a proto komunikace a setkání online byly a jsou bez problémů. Samozřejmě preferujeme osobní schůzky a v našich prostorách vždy velmi rádi přivítáme naše partnery, ať už dodavatele nebo naše zákazníky.

Alokace ve zkratce :) 

Vyšší poptávka po spotřební elektronice, chytrých telefonech, zvýšená poptávka v globálním sektoru 5G, v oblasti internetu věcí, zásadní změny v automobilovém průmyslu (navýšení výroby elektrických a autonomních vozidel). Všechny tyto změny v kombinaci se zmrazením ekonomiky v roce 2020 způsobují mnohem vyšší poptávku po elektronických součástkách. Je to stav, kdy poptávka po produktu převyšuje dostupnou výrobní kapacitu. Výsledkem alokace jsou prodloužené dodací lhůty, což se projevuje problémy s dostupností komponentů, rostoucími cenami, zvýšenými přepravními poplatky a nutností hledat součástky na volném trhu. 


ARCHIV:

Představte nám prosím svůj tým. Co všechno jste spolu za ta léta pracovně přežili?

Náš tým tvoří devět členů, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. První, tříčlenná skupina, je zodpovědná za logistiku, celní řízení, komunikaci s přepravními společnostmi a zajištění administrativních podkladů pro ekonomické oddělení. Ve druhé skupině je šest nákupčích, pokud dobře počítám. :) Jsou zodpovědní za nákup zboží a komunikaci s dodavateli. Každý člen týmu pracuje v SOS electronic několik let, přičemž „nejmladší člen“ čtyři roky a ten nejdéle sloužící již celých 27 let. Jsou to profesionálové, na které se můžu vždy spolehnout. Největší výhodou našeho týmu je vzájemná otevřená komunikace, vyslovení konstruktivní kritiky a vzájemné sdílení znalostí.


Máte zájem o více informací? Případně máte jiný dotaz či požadavek? Prosím, vyplňte následující formulář, rádi vám pomůžeme.

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

Nezmeškejte takové články!

Líbí se Vám naše články? Nezmeškejte už ani jeden z nich! Nemusíte se o nic starat, my zajistíme doručení až k Vám.

Související články

Souhlasíte s ukládáním cookies?
Vítejte na stránkách SOS electronic. Než vstoupíte do našeho online světa, chceme vás požádat o možnost ukládání souborů cookies do vašeho prohlížeče. Váš souhlas nám pomůže bezchybně zobrazovat stránku, měřit její výkon a sledovat další statistiky. Kromě toho vám můžeme přinášet nabídku našich produktů a služeb, šitých doslova na míru. Cookies poskytujeme také třetím stranám. U nás jste však v bezpečí.
Správné fungování webu
Stabilnější technická kontrola
Lepší marketingová nabídka

Více o souborech cookies
Více o zpracování osobních údajů

Nezbytné Pouze vybrané Přijmout všechny cookies