GDPR: Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v SOS electronic

Ať už jste naším zákazníkem, odběratelem našeho newsletteru nebo jen návštěvníkem našeho webu, pravděpodobně nám v nějaké formě odevzdáváte své osobní údaje. Plně si uvědomujeme naši zodpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení. Současně Vás chceme ubezpečit, že k ochraně osobních údajů přistupujeme s plnou vážností a maximálním úsilím. Toto jsou základní zásady takové ochrany, jakož i Vaše práva v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Naše společnost SOS electronic s.r.o. se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, Česká republika zpracovává Vaše osobní údaje jako správce, tedy určujeme jak, za jakým účelem a jak dlouho budou osobní údaje zpracovány. Jelikož je SOS electronic s.r.o. součástí obchodní skupiny SOS electronic, která využívá jednotný informační systém, k osobním údajům mají stejný přístup všechny společnosti ve skupině. Jde o tyto společnosti:

 1. SOS electronics.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, Slovensko
 2. SOS electronics.r.o., Edisonova 3023/5, 612 00 Brno-Královo Pole , Česká republika
 3. SOS electronicKft., H-3527 Miskolc, József Attila út 74., Maďarsko
 4. SOS electronicGmbH, Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau, Německo
Současně vybíráme další subjekty, které nám se zpracováním budou pomáhat. V případě potřeby nás v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete kontaktovat přes tento dopředu připravený formulář.


Upřímně prohlašujeme,
že jako správce Vašich osobních údajů splníme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, především zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. A to zejména:

 • plníme informační povinnost ještě před začátkem zpracování osobních údajů podle článku 13 GDPR,
 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu (především oprávněný zájem, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo Vámi udělený souhlas),
 • poskytneme Vám plnou součinnost a podporu při uplatňování Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR,
 • k ochraně Vašich osobních údajů budeme v maximální možné míře využívat všechny nám známé a dostupné moderní technologie. Přijali jsme, udržujeme a neustále vylepšujeme všechna možná opatření, která mají zamezit zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu a jak dlouho?

Osobní údaje, které nám sami svěříte, zpracováváme z následujících důvodů:

Prodej zboží, poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů, e-mail, telefon, korespondenční adresa, případně pracovní pozice a oddělení nutně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží a služeb).

Účetnictví

Pokud jste náš zákazník, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebujeme, neboť nám ze zákona vyplývá povinnost vystavovat, evidovat a archivovat daňové doklady.

Marketing - poskytování informací

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, název společnosti a pracovní pozice), pohlaví, na co klikáte v emailových zprávách, využíváme za účelem přímého marketingu a informování Vás o novinkách v branži. Děláme tak z oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že Vás tyto novinky zajímají. V případě, že nejste naším zákazníkem, posíláme Vám marketingové informace na základě Vašeho předchozího souhlasu. Zasílání marketingových emailů můžete kdykoli ukončit použitím odhlašovacího odkazu v takovém emailu nebo i přímo na webu po přihlášení ve svém uživatelském profilu.

Fotografie a video záznamy

Na některých našich událostech vyhotovujeme fotografickou dokumentaci či video záznam za účelem propagace a našeho zpravodajství. Na těchto fotografiích nikde nejsou uvedena jména osob, ledaže by šlo o referenci na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, prosím dejte nám vědět na naše kontaktní údaje před konáním události. I na Vaše dodatečné požádání samozřejmě takové fotografie či videa stáhneme.

Vaše osobní údaje si ponecháváme během promlčecí doby, pokud zákon nestanoví jinak nebo jsme v konkrétních případech uvedli jinak.

Cookies

Při návštěvách našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jaký čas na stránce strávíte, případně z které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti našeho webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu Vám můžeme nabízet kvalitnější služby. Používání cookies můžete ve svém internetovém prohlížeči v počítači zakázat. Postup najdete v návodu k příslušnému internetovému prohlížeči.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a zaškoleni v oblasti ochrany osobních údajů. Věřte, že většinu zpracovatelských úkonů dokážeme dělat sami. Avšak pro zajištění některých konkrétních úkonů, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace třetích stran, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé těchto služeb a platforem:

 • bart.sk - vývoj a provoz webu a eshopu, hosting našich domén
 • MailJet - rozesílání marketingových a servisních emailů z eshopu
 • Facebook - FB pixel (anonymní statistiky o návštěvnosti ze sociální sítě)
 • Google - Google Analytics (anonymní statistiky o návštěvnosti a využití našeho webu, Google Adwords
 • HotJar - anonymní statistiky o používání našich webových stránek
 • CallPage - nástroj, který Vám umožní rychlý telefonický rozhovor na našem webu
 • Spediční společnosti za účelem doručování zboží (DHL, DPD, EMS, FedEx, GLS, INTIME, Slovenská pošta, Česká pošta, TNT, UPS, DB Schenker)
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít služby a aplikace dalších třetích stran. Určitě však na ně budeme při jejich výběru klást z pohledu GDPR minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako sami na sebe.

Poskytování údajů mimo EU

Osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte široká práva. V případě, že některé z Vašich práv chcete uplatnit, v rámci usnadnění Vaší práce jsme pro Vás připravili tento formulář. Máte:

 • Právo na informace - plníme již tímto samotným dokumentem.
 • Právo na přístup - můžete nás vyzvat k poskytnutí informací, jaké osobní údaje o Vás uchováváme a proč. Odpovíme Vám v co nejkratším čase, avšak nejpozději do 30 dnů.
 • Právo na opravu - můžete nás vyzvat k doplnění nebo změně Vašich údajů
 • Právo na vymazání (být zapomenut) - na požádání vymažeme ty Vaše osobní údaje, které nejsme povinni archivovat na základě jiných právních požadavků (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty apod.).
 • Právo na omezení zpracování - v případě, že nechcete vymazat všechny údaje, ale chcete pouze omezit jejich rozsah nebo účel k jakému je zpracováváme, jakož i dobu uchování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů - v některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. Vy máte právo vznést vůči tomu námitku.
 • Právo na přenositelnost - máte právo vyžádat si od nás všechny Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na stížnost - pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme podle zákona, můžete podat stížnost ať už přímo nám nebo příslušnému kontrolnímu úřadu na ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Chceme Vás ujistit, že naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou jakkoliv zpracovávat Vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení obchodního či zaměstnaneckého vztahu s námi.

V případě potřeby nás v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete kontaktovat přes tento připravený formulář.