RODO: ogólne rozporządzenie o ochronie danych w SOS electronic

Niezależnie od tego, czy są Państwo naszym klientem, subskrybentem naszego newslettera, czy tylko odwiedzają Państwo nasze strony okazjonalnie, najprawdopodobniej w jakiejś formie przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo i ochronę. Chcielibyśmy zapewnić, że podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, by tę ochronę zapewnić. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady ochrony danych osobowych oraz prawa przysługujące Państwu na mocy RODO.

Administrator Danych Osobowych

Nasza spółka, SOS electronic s.r.o. z siedzibą pod adresem: Pri prachárni 16, 040 11 Koszyce, Słowacja, przetwarza Państwa dane osobowe jako ich administrator, w związku z czym odpowiada za określenie sposobu, celów oraz okresu ich przetwarzania. Ponieważ SOS electronic s.r.o. należy do grupy biznesowej SOS electronic, która korzysta ze wspólnego systemu informacyjnego, wszystkie spółki wchodzące w skład grupy mają taki sam dostęp do danych osobowych. W skład grupy SOS electronic wchodzą następujące spółki:

 1. SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Koszyce, Słowacja
 2. SOS electronic s.r.o., Edisonova 3023/5, 612 00 Brno-Královo Pole, Czechy
 3. SOS electronic Kft., H-3527 Miszkolc, József Attila út 74., Węgry
 4. SOS electronic GmbH, Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau, Niemcy
Jednocześnie korzystamy ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w zakresie przetwarzania danych. W razie konieczności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą gotowego formularza.


Niniejszym oświadczamy,
że jako administrator Państwa danych osobowych spełniamy wszystkie ustawowe wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. W szczególności:

 • spełniamy obowiązek poinformowania użytkownika przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 13 RODO,
 • będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie na podstawie ważnej podstawy prawnej (w szczególności uzasadniony interes, wykonanie umowy, zobowiązania prawne lub wydana przez Państwo zgoda),
 • zapewnimy Państwu pełną współpracę i wsparcie w wykorzystaniu praw przysługujących Państwu na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,
 • w celu ochrony Państwa danych osobowych wykorzystamy w możliwie najszerszym zakresie najnowszą znaną nam technologię. Podjęliśmy, utrzymujemy i stale ulepszamy wszelkie możliwe środki zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i przez jaki czas?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Sprzedaż produktów, świadczenie usług i wykonanie umów

Państwa dane osobowe, np. dane do wystawienia faktury, e-mail, telefon, adres korespondencyjny, stanowisko i dział są konieczne do realizacji umowy (dostawy towarów i świadczenia usług).

Księgowość

Jeśli są Państwo naszym klientem, Państwa dane osobowe (np. dane do wystawienia faktury) są wymagane, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do wystawienia, rejestrowania i archiwizowania dokumentów podatkowych.

Przekazywanie informacji marketingowych

Wykorzystujemy dane osobowe (e-mail, imię i nazwisko, nazwa spółki i stanowisko), informacje o płci oraz informacje o tym, które linki są przez Państwa klikane w wiadomościach e-mail, w celu bezpośredniego marketingu i przekazywania Państwu najnowszych wiadomości z branży. Takie działanie jest umotywowane naszym uzasadnionym interesem, ponieważ zakładamy, że będą Państwo zainteresowani otrzymywaniem takich wiadomości. Jeśli nie są Państwo naszym klientem, wysyłamy do Państwa informacje marketingowe ze względu na wcześniej wyrażoną zgodę. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez kliknięcie linku dezaktywującego subskrypcję zamieszczonego w każdym e-mailu lub bezpośrednio na stronie po zalogowaniu się na Państwa profil użytkownika.

Zdjęcia i filmy

Podczas niektórych naszych wydarzeń firmowych gromadzona jest dokumentacja fotograficzna lub filmowa, wykorzystywana do promowania naszego newslettera. Zdjęcia te nie są podpisywane z wykorzystaniem imion i nazwisk znajdujących się na nich osób, z wyjątkiem wzmianki zamieszczonej za zgodą danej osoby. Jeśli nie chcą Państwo, by Państwa dane znalazły się pod zdjęciami, prosimy o poinformowanie nas o tym przed wydarzeniem. Oczywiście na Państwa prośbę możemy także usunąć ze strony takie zdjęcia lub filmy.

Państwa dane osobowe przechowywane będą również po okresie przedawnienia, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, lub jeśli w poszczególnych przypadkach określono inaczej.

Pliki cookie

Podczas wizyty na naszej stronie, zapisujemy Państwa adres IP, czas spędzony na przeglądaniu strony, oraz z jakiej strony zostali Państwo przekierowani. Uznajemy, że pomiar ruchu na stronie i personalizacja wyświetlania strony do urządzenia użytkownika stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych, ponieważ naszym zdaniem umożliwia to nam oferowanie usług lepszej jakości. Mają Państwo możliwość wyłączenia pobierania plików cookie w ustawieniach przeglądarki na Państwa komputerze. Patrz: instrukcje dotyczące użytkowania danej przeglądarki internetowej.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Do Państwa danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy oraz współpracownicy, którzy zobowiązani są do zachowania poufności i zostali przeszkoleni w kwestii ochrony danych osobowych. Większość działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możemy wykonać samodzielnie. W przypadku czynności, których nie możemy wykonać sami, korzystamy jednak z usług i aplikacji stron trzecich działających zgodnie z RODO i specjalizujących się w określonych czynnościach związanych z przetwarzaniem danych.

Strony trzecie, z których usług lub aplikacji korzystamy:

 • bart.sk - opracowanie i obsługa stron i sklepów internetowych, hosting naszych domen
 • MailJet – dystrybucja e-maili marketingowych i serwisowych ze sklepu internetowego
 • Facebook - FB Pixel (tworzenie anonimowych statystyk dotyczących ruchu w mediach społecznościowych)
 • Google - Google Analytics (anonimowe statystyki dotyczące ruchu i użytkowania naszej strony internetowej), Google Adwords
 • HotJar - anonimowe statystyki dotyczące użytkowania naszej strony internetowej
 • CallPage – narzędzie umożliwiające wygodne połączenie z konsultantem za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Firmy przewozowe dostarczające towary (DHL, DPD, EMS, FedEx, GLS, INTIME, Slovenská pošta, TNT, UPS, DB Schenker)
W przyszłości możemy podjąć decyzję o wykorzystaniu innych usług lub aplikacji stron trzecich. Z całą pewnością jednak wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości przetwarzania danych (z uwzględnieniem RODO), jakie będziemy stawiać takim stronom trzecim, będą co najmniej takie same, jakie stawiamy sobie.

Dostarczanie danych poza teren UE

Przetwarzamy dane osobowe jedynie na terenie Unii Europejskiej lub w krajach, które zapewniają zbliżony poziom zabezpieczenia danych osobowych, jak określony w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

Jakie mają Państwo prawa w związku z ochroną danych osobowych?

W związku z ochroną danych osobowych, przysługuje Państwu wiele praw. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu prawa, przygotowaliśmy specjalny formularz. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji - wypełniamy je poprzez przekazanie niniejszego dokumentu
 • Prawo do dostępu - mogą nas Państwo poprosić o przekazanie informacji o rodzaju danych osobowych, jakie przechowujemy i w jakim celu. Udzielimy Państwu odpowiedzi w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.
 • Prawo do poprawienia - mogą Państwo poprosić o uzupełnienie lub zmienienie danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia - na Państwa prośbę możemy usunąć Państwa dane osobowe, których nie jesteśmy zobowiązani przechowywać na podstawie innych przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, itp.).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku, gdy nie chcą Państwu usunąć wszystkich swoich danych osobowych, ale tylko ograniczyć ich zakres lub cel, dla którego są przetwarzane, lub zmienić okres przedawnienia.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w niektórych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa zgody na postawie tzw. „uzasadnionego interesu”. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Prawo do przenoszenia - mają Państwo prawo do zażądania przeniesienia Państwa danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
 • Prawo do wniesienia skargi - jeśli uważają Państwo, że nie zapewniamy bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, mogą Państwo wnieść skargę bezpośrednio do nas lub do odpowiedniego organu ochrony danych.

Poufność

Pragniemy zapewnić Państwa, że nasi pracownicy i współpracownicy, którzy są w jakikolwiek sposób zaangażowani w przetwarzanie Państwa danych osobowych, są zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych, a także środków zabezpieczających, których ujawnienie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Państwa danych osobowych. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązywać będzie także po zakończeniu stosunku pracy z naszą spółką.

W razie konieczności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą gotowego formularza..