SIT1552AI-JE-DCC-32.768Eoferă o precizie inițială de 25°C ±5ppm, stabilitatea frecvenței pe plaja de temperatură -40 la 85°C ±5ppm și stabilitate a frecvenței vs tensiune de alimentare în plaja 1.5 la 3,6V ±1.5ppm.

Așadar, cea mai mare deviație de frecvență este ±11.5ppm.

De dragul comparației, un diapazon cu cuarţ oferă precizie inițială la 25°C ±20ppm și un coeficient parabolic de temperatură -0.04e-6/°C2, care are ca rezultat o deviație de frecvență de -169ppm la -40°C și de -144ppm la 85°C.

Pentru mai multe informații cu privire la oscilatoarele SITIME, vă rugăm să ne contactați la info@soselectronic.ro