Na kolískových prepínačoch naozaj nie je veľa miesta pre technické informácie, ale predsa ich tam nájdete dosť. Čítajte teda s nami, čo nám Marquardt píše. Nezaberie to veľa času a určite sa to oplatí.

A. Značka - Marquardt

B. Séria konkrétneho produktu Marquardt (1800.)

C. Maximálny spínaný prúd pre striedavé napätie

Maximálna dovolená trvalá elektrická záťaž. Väčšina spínačov Marquardt je vhodná na spínanie ohmických záťaží, ale aj na spínanie motorov. V špecifikácii sa používa zátvorková notácia, napríklad 6 (4) / 250 V AC, hodnota pred zátvorkou udáva vypínací prúd a hodnota v zátvorke je nominálny motorový prúd.

G. Maximálny spínaný prúd pre striedavé napätie (USA, Canada)

Spínače certifikované severoamerickými skúšobňami majú uvedené hodnoty podľa amerických štandardov USA (UL) a Kanada (CSA). Motorová záťaž môže byť tiež udaná v HP (Horse Power - konská sila). Mechanicky, jeden HP je výkon potrebný na premiestnenie 33000 libier na vzdialenosť jednej stopy za 1 minútu (33000ft-lb/min). Jeden HP je ekvivalentný 746 wattom elektrického výkonu. Myslite na to, že AC motor má pri zapínaní 6- až 8-krát vyšší odber než bežiaci motor. Prítomnosť údajov v HP indikuje, že spínač je vhodný na spínanie motorov. Ak tieto údaje chýbajú, spínač bol testovaný na 75 % nominálnej induktívnej záťaže.

I. Nárazový prúd

Povolené hodnoty (kapacitných) prúdových špičiek zvykne Marquardt uvádzať spolu s maximálnym povoleným trvalým prúdom cez lomku. Napr. 5/100 A 250 V AC. Vodítkom pre určenie maximálneho induktívneho nábehového prúdu je pravidlo 6-násobku uvedeného motorového prúdu v zátvorke napr. pri 12(4) A je to 24 Ampérov. Klasická žiarovka je najtypickejší príklad veľkého nábehového prúdu - pri nej to môže byť až 20 alebo aj viacnásobok pracovného prúdu.

Nominálne údaje pre spínanie jednosmerných napätí.
Keďže rozsah používaných jednosmerných napätí je veľmi široký a spínacie vlastnosti silne ovplyvňuje konkrétna aplikácia, nie je obvyklé udávať jednosmerné špecifikácie. Existuje ale nepísané pravidlo, že udaná maximálna hodnota prúdu pre sieťové striedavé napätie platí aj pre jednosmerné napätie, ale len do hodnoty 30 VDC a životnosť je znížená o jednu tretinu. Napríklad, spínač s uvedenou hodnotou 10 A 250 VAC, bude uspokojivo spínať 10 A pri napätiach do 30 VDC. Ak je na spínači uvedená jednosmerná špecifikácia, je to vždy pre ohmickú záťaž. Induktívne a kapacitné záťaže je vždy nutné testovať.

D. Certifikáty

Väčšina spínačov Marquardt bola testovaná podľa EN 61058-1 alebo IEC 61058-1. Na tele spínača je potom zobrazený symbol ENEC (aj s identifikačným číslom skúšobne). Certifikáty pre USA a Kanadu sú podľa UL 61058. Značky skúšobní ENEC – Európa (https://www.enec.com/members.php?s=2) UL – USA CSA – Kanada.

Niektoré spínače sú určené pre domáce spotrebiče. Tieto spĺňajú požiadavky IEC/EN 60335-1:2001/2002, kapitola 30. Sú identifikované písmenom “G” v špecifikácii alebo na výkrese či balení. Materiály týchto spínačov prešli tzv. Glow Wire Testom.

E. Frekvencia spínania

Od spínačov, pri ktorých sa očakáva viac než 2 000 zopnutí za rok, očakáva skúšobňa elektrickú životnosť väčšiu ako 50 000 zopnutí. Väčšina spínačov Marquardt túto požiadavku spĺňa a sú označené symbolom 5E4 ( čiže 50 000 v exponenciálnom vyjadrení) ako dodatková špecifikácia. Spínače, ktoré nemajú túto špecifikáciu uvedenú, sú schválené pre 10 000 zopnutí.

Životnosť
Mechanická životnosť je počet možných zopnutí bez elektrickej záťaže na kontaktoch. Elektrická životnosť je potom to isté s nominálnou záťažou na kontaktoch. Čím nižšia je elektrická záťaž, tým viac sa blíži elektrická životnosť mechanickej.

F. Teplota okolia 

Označenie povolenej teploty okolia, napr. T 85 znamená, že spínač je možné použiť v prostredí s maximálnou teplotou okolia 85 °C podľa bezpečnostných štandardov EN 61058 alebo IEC 61058-1. Označenie T85/55 znamená, že kým na strane vývodov je povolená teplota okolia max 85 °C, tak na strane aktuátora (napr. kolísky spínača) je to len 55 °C.

H. Rating Code UL: R87

Vzdialenosť kontaktov
Väčšina spínačov Marquardt spĺňa požiadavku na plné odpojenie od siete. Podmienkou je aspoň 3 mm vzdialenosť medzi rozpojenými kontaktmi. Spínače, ktoré nie sú vhodné na plné odpojenie od siete, sú označené symbolom μ. Pri použití týchto spínačov je potom nutné v inštalácii zabezpečiť možnosť plného odpojenia od siete konektorom alebo iným odpojovacím zariadením.
µ = micro-gap, znamená, že vzdialenosť rozpojených kontaktov je < ako 3 mm.

Na sklade máme asi 50 rôznych Marquardt výrobkov na čítanie.  Ak nájdete na nich napísané niečo, čomu nebudete rozumieť, dajte nám vedieť.

Vaše správy čakáme na info@soselectronic.com Ak nič nepríde, aj vtedy budeme spokojní, bude to totiž znamenať, že vám je všetko jasné. :)