Modulárne systémy série 8000 výrobcu Hameg sa skladajú zo základnej napájacej jednotky HM 8001-2 a skupiny zásuvných modulov rôznych meracích prístrojov vrátane modulu špeciálneho napájacieho zdroja HM8040-3. Toto usporiadanie šetrí miesto na pracovnom stole, zásuvné moduly bez vlastného sieťového napájania sú malé a ľahké, jednoducho skladovateľné. V základnej jednotke môžu byť spoločne ľubovoľné dva moduly, okrem špeciálneho napájacieho zdroja HM8040-2, ktorý sa môže v dôsledku vyššieho odberu kombinovať iba s iným modulom, nikdy nie s rovnakým. Výrobca má v ponuke aj prázdne moduly pre špeciálne zákaznícke aplikácie.
Typický príklad použitia modulárneho systému je kombinácia zásuvných modulov špeciálneho napájacieho zdroja HM8040-3 a funkčného generátora HM8030-6 v základnej napájacej jednotke HM 8001-2 v spojení s prenosným osciloskopom HM 400. Táto zostava je schopná dodať vyšetrovanému obvodu rôzne napájacie napätia, generovať na jeho vstupe rôzne tvary priebehov signálov a na osciloskope vyšetrovať odozvu. Celá zostava pritom vyžaduje minimálne priestorové nároky.