Aby nebolo potrebné meniť všetky súčasti dochádzkového systému spolu so softvérom na spracovanie údajov, vám teraz ponúkame možnosť výmeny len čítačky, ktorá komunikuje so zvyškom systému v obvyklom protokole Dallas 1-wire. Namiesto Dallas kľúčov sa používajú RFID značky (karty, kľúčenky, nálepky, atď.) a preto je systém veľmi spoľahlivy a nedochádza k mechanickému opotrebovaniu snímača ako pri Dallas kľúčoch.