Vieme, že práca vývojárov vôbec nie je jednoduchá. Neustále tréningy, školenia a nepretržité technické vzdelávanie je nevyhnutné. Preto im ponúkame pomoc aj cez naše workshopy.

Na najnovšom workshope, ktorý sme zorganizovali spoločne s firmami Kitchen Budapest a T-Systems, mali účastníci  možnosť vyskúšať a otestovať BC66 NBIoT Quectel KIT. V rámci praktickej časti sme pripojili cez rozhranie I2C snímač vlhkosti a teploty SHT 31D BOB od Sensironu ku Arduino UNO Rev3 Board-u, ktorý spolupracuje s vývojovým kitom BC66 NBIoT modulu, s BC66NB-TE-B-KIT.
Po krátkom programovaní mohli účastníci zobrazovať správy a posielať dáta priamo na displej.

Podujatie prebiehalo za neustálej výmeny skúseností medzi účastníkmi. Potešil nás vysoký záujem a nadšenie účastníkov, ktorí mali možnosť si vytvoriť dobrý technologický základ a nadviazať nové obchodné vzťahy.