A práve kvôli tomu niekoľkokrát ročne organizujeme Medzinárodné stretnutie obchodných zástupcov. To prvé v roku 2019 sa uskutočnilo na Slovensku v materskej firme v Košiciach, kde sme si pozvali aj našich TOP dodávateľov, teraz už kamarátov, p. Gregorza Bazyluka z firmy Quectel a p. Svena Jenschura z Electronic Assembly.

Vyškolili nás, porozprávali sme sa o najhorúcejších novinkách v oblasti GSM modulov a displejov, o situácii na jednotlivých trhoch, zabavili sa s nami na teambuildingu...

Je dobré sa takto stretnúť...13 obchodných zástupcov zo 6 krajín, nespočetne veľa odovzdaných skúseností, veľa prijatých nových vedomostí.

Máme radi to, čo robíme a robíme to pre Vás.