Všetko nasvedčuje tomu, že situácia so značením čipových rezistorov (veľkosti 0603/0805/1206) bude čoskoro podobná ako u čipových kondenzátorov - t.j. žiadne značenie na hornej strane súčiastky. Dôvodom na tento krok je zredukovať nepotrebné používanie chemikálií kvôli ochrane životného prostredia.
Prirodzene, aby bolo možné produkt identifikovať, každý samotný kotúč bude označený so všetkými relevantnými údajmi ako doteraz. Celkové vlastnosti, špecifikácia a výrobný proces týchto rezistorov ostáva rovnaký. Teda, eliminácia označenia na vrchu súčiastky nemá žiaden dopad na jej funkcionalitu a spoľahlivosť. Počas krátkeho obdobia, kým sa zmenia výrobné linky, budú obe verzie rezistorov (so značením a bez značenia) koexistovať súbežne.

Detailné informácie: Yageo - Remove marking of RC/AC 0603/0805/1206.