Slúžia na spínanie malých signálov v telekomunikáciach, pri riadení alebo v audio oblasti. Dôležitými parametrami pri tomto druhu relé sú citlivosť a izolačná pevnosť. Citlivosť je definovaná ako veľkosť výkonu, ktorá je potrebná na zopnutie relé (príkon cievky). Čím je jej hodnota menšia, tým menšie sú nároky na riadiaci obvod. Izolačná pevnosť je definovaná ako napätie medzi rozpojenými kontaktmi, pri ktorom je zaručená izolácia. V tejto oblasti je dôležitým parametrom aj veľkosť relé.