Nepriaznivé prostredie, ktoré sa často vyskytuje v železničných a priemyselných aplikáciách je významnou výzvou pre dizajnérov elektronických zariadení, obzvlášť pre napájacie zdroje. Široký rozsah teplôt, vibrácie, veľký rozsah vstupných napätí, to všetko musí zdroj v tomto prostredí zvládať, aby sa dali dosiahnuť potrebné požiadavky na spoľahlivosť.

DC/DC meniče série TEQ-40WIR sú použiteľné v množstve aplikácií, ale v prvom rade boli navrhnuté predovšetkým pre priemyselné aplikácie, kde nie je možná montáž DPS priamo, ale zdroj musí byť upevnený buď na DIN lištu alebo priamo na nosný panel.

Veľmi vysoká účinnosť spolu s konštrukčným riešením chladiča priamo na meniči umožňuje ich použitie v prostredí s teplotou až +83°C s prirodzenou ventiláciou vzduchu a maximálnou záťažou, a až do +92°C so zníženým výkonom.
Z významných parametrov ešte spomenieme odpojenie záťaže pri poklese vstupného napätia pod minimálnu hodnotu, tepelnú ochranu a ochranu proti skratu na výstupe. 

Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo sa zaujímate aj o iné produkty značky TRACO Power, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@soselectronic.sk