• priemyselní výrobcovia elektronických zariadení - 69%
  • EMS - 14%
  • veľkoobchodní a maloobchodní predajcovia elektronických súčiastok - 11%
  • vývojárske spoločnosti - 5%
  • školy (predovšetkým laboratórne vybavenie) - 1%
Podporujeme aj mladých talentovaných budúcich vývojárov, ktorí v mnohých prípadoch prezentujú svoje produkty aj na medzinárodnej úrovni: Mladí vývojári to dotiahli do Abu Dhabi