Směrnice EuP 2005/32/EG (snižování spotřeby energie) evropského parlamentu tvoří spolu se směrnicí WEEE (požadavky na nakládání a recyklaci výrobků) a směrnicí RoHS (omezení nebezpečných látek) jednotnou soustavu požadavků na ekologičnost výrobků v průběhu jejich celého životního cyklu – od výroby, přes používání, až po likvidaci.

V návaznosti na uvedenou legislativu jsme začali s výměnou starších typů napájecích adaptérů firmy MINWA, které nesplňovaly uvedené normy, novými typy stejného výrobce s označením EuP. U starých typů je vždy uvedena nová náhrada (pokud již existuje), takže i ti zákazníci, kteří nakupují pravidelně určitý typ adaptéru, budou mít pomůcku při výběru nového, kompatibilního typu.