Fandíme FANSO
S výrobcem FANSO spolupracujeme již více než rok a protože jsme slýchali od zákazníků věty „Fanso neznám, sedí ty datasheety? Používáme jiného výrobce a chtěli bychom srovnání“, rozhodli jsme se nechat si otestovat dvě nejpoužívanější technologie nezávislou institucí.

Vzhledem k dobrým vztahům, technické vybavenosti a ochotě byla vybrána Vysoká škola báňská v Ostravě.

Nyní se můžeme podělit o výsledky a říci, že spolupráce s výrobcem Fanso byl krok správným směrem, který vám – našim zákazníkům – dodá spolehlivý zdroj energie za všech okolností.

Přesvědčte se sami přímo z laboratorní zprávy VŠ báňské v Ostravě, která prověřila baterie FANSO ER26500H a 26500M s kapacitami 6 Ah a 9 Ah v různých specifických podmínkách s cílem ověřit správnost tvrzení výrobce baterií, v těchto základních testech:

  • Test kapacity baterií při odběru proudu 30 mA
  • Test kapacity baterií při odběru proudu 30 mA po vystavení dlouhodobému chladu
  • Test kapacity baterií při odběru proudu 30 mA po vystavení dlouhodobému teplu
  • Zkratové testy baterií z pohledu bezpečnosti
  • Mechanické destrukční testy baterií z pohledu bezpečnosti

U některých testů předcházela delší příprava v řádu měsíců, baterie bylo nutné nechat dlouhodobě zchladit (test kapacity při nízkých teplotách) nebo rozehřát (test kapacity při vysokých teplotách) v teplotních komorách. 

SOS electronic dodal 70ks od každého typu a testy mohly začít.

ER26500H - Batérie lítiová Li-SOCI2 Bobbin C D26,2x50,0mm 3,6V/9Ah/100mA

ER26500M - Batérie lítiová Li-SOCI2 Spiral C D26,2x50,0mm 3,6V/6Ah/1000mA

Malá ochutnávka z laboratorní zprávy:

Ověření vlivu dlouhodobého chladu probíhalo vystavením baterií rozmezí teplot v rozsahu -1 °C až 3 °C po dobu 6 měsíců. Sada 15 baterií byla dlouhodobě vystavena nízkým teplotám, aby se zjistil její vliv na kapacitu, resp. její úbytek.

Ověření vlivu dlouhodobého tepla probíhalo vystavením baterií rozmezí teplot v rozsahu 85 °C až 90 °C po dobu 5 měsíců. Sada 15 baterií byla dlouhodobě vystavena vyšším teplotám, aby se zjistil její vliv na kapacitu, resp. její úbytek.

Tyto testy měly za cíl simulovat ztížené pracovní podmínky baterií a informovat uživatele o jejich skutečné kapacitě.

Kapacitní testy a testy při skladování v kritických teplotách.

Testy probíhají na bateriích FANSO ER26500M/3,6 V/6 Ah/1000 mA/314320 a FANSO ER26500H/3,6 V/9 Ah/100 mA/314310. Nominální kapacita je dle výrobce definovaná při odběru proudu 10 resp. 2 mA a koncovém vybíjecím napětí 2,0 V.

Fandíme FANSO
Testy baterií FANSO probíhají na měřicí stanici s analogovou kartou MF624 a pod systémem MATLAB. Data jsou ukládány s periodou 10 vzorků za sekundu po celou dobu měření.

Měřeny jsou vždy 3 baterie najednou, každá s vlastním nezávislým vybíjecím obvodem, kdy je u každé baterie snímáno napětí, vybíjecí proud, časová základna a teplota okolí.

Na naměřená data byly aplikovány digitální filtry pro odstranění rušení, které naměřené křivky vyhladí a zpřesní matematické výpočty. Baterie byly vybíjeny konstantním proudem, který je předem definován.

V první fázi měření jsou baterie vybíjeny proudem 30 mA. Lze očekávat menší dostupnou kapacitu baterií. Ukončení vybíjení nastalo v případě poklesu napětí na baterii na 2,0 V.

Testy první sady baterií byly určeny pro odladění elektroniky vybíjecích modulů a pro nastavení digitálních filtrů. Jedná se tedy o prvotní výsledky, kdy byly baterie zatěžovány proudem i větším, než je doporučeno.

V první fázi proběhly testy skutečné kapacity baterií pracujících za normální teploty 22 °C, baterií vystavených nízkým teplotám a baterií vystavených vyšším teplotám.

Dosažená kapacita u 6 Ah varianty baterií byla v rozmezí 4,7 Ah až 5,3 Ah. Odevzdaná energie byla 16,9 Wh až 18,4 Wh. Průměrná hodnota kapacity a směrodatná odchylka výběru byla naměřena při odběru proudu 30 mA měla hodnotu 5,0±0,15 Ah. Tento souběh je velmi dobrý a indikuje odladěný výrobní cyklus baterií.

Pokud se chcete dozvědět, jak probíhaly a hlavně jako dopadly všechny testy, stáhněte si celou laboratorní zprávu. Stačí, když nám nejprve vyplníte několik osobních údajů. Předem vám děkujeme.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Ing.Gryczovi a doc. Ing. Robertu Frischerovi, Ph.D. z VŠ báňské v Ostravě za testování a popřát vám vývojářům zdrojů „hodně energie“.

Stáhnu si dokument

Více informací k produktům Fanso vám rádi poskytneme na adrese info@soselectronic.cz.