FLUKE 289 - výhody oproti 189
  • funkcia TrendCapture pre jednoduchšie zobrazenie uložených údajov
  • veľký grafický displej 320 x 240 pixelov
  • vyššia presnosť
  • väčšia pamäť pre namerané údaje
  • nové PC rozhranie pre jednoduchší prenos údajov
  • súčasné zobrazenie viacerých údajov na displeji
  • nová “i” klávesa k zobrazeniu pomocných textov
  • nový dolnopriepustný filter pre meranie na elektrických motoroch
  • nová LoZ funkcia, ktorá zabraňuje aby rozptylové napätia nespôsobili zvýšenie nepresnosti nameranej hodnoty
  • nový 50 Ohm rozsah s rozlíšením 1 mOhm pre presné merania vinutí motorov