Vinculo - inšpirované Arduinom
Vinculo je dvojkanálový USB Host/Device radič určený pre rýchly vývoj a vytvorenie prototypu USB zariadení.
Vinculo je sada Arduino Duemilanove/Uno s dvomi radmi dutiniek naviac (10 pinov naviac), programovateľná v jazyku C, použitím bezplatného softwarového vývojového prostredia od FTDI (pozostáva z vývojových nástrojov, softwareových ovládačov a knižníc).
K dispozícii je aj verzia Vinculo s podporou Add-On rozširujúcich dosiek.
Vinculo obsahuje 8-kanálový 10-bitový A/D prevodník, PWM rozhranie a má podporu pre prepojenie s aplikačnými modulmi vyvinutými pre komunitu Arduino (napr. Ethernet, riadenie motora, LCD a mnoho iných aplikácií.