EA SYLOG-USB-1 je batériou napájaný dataloger s priamym USB rozhraním. Je použiteľný na meranie teploty v rozsahu -25 až +80°C. Frekvencia merania je nastaviteľná od 10s do 12h. Veľkosť pamäte je 16 000 vzoriek, čo je postačujúce na väčšinu meraní v domácnosti, ale aj v priemysle. Je vodovzdorný (krytie IP67), to ho predurčuje na použitie v miestach s vysokou vlhkosťou.
EA SYLOG-USB-1 má užívateľsky programovateľné teplotné alarmy, ktoré sú indikované LED diódou. Doplnková zelená a oranžová LED informuje užívateľa o kapacite pamäte a stave batérie.
EA SYLOG-USB-1 je dodávaný s PC programom, ktorý poskytuje jednoduché užívateľské prostredie pre jeho konfiguráciu a vyčítanie dát.
Okrem EA SYLOG-USB-1 sú k dispozícii aj ďalšie datalogery pre meranie vlhkosti, oxidu uhoľnatého, napätia a prúdu (4 ~ 20mA).