Od firmy DataVision sme pre Vás vybrali typy uvedené v tabuľke. Všetky moduly sú osadené radičmi. Ku všetkým uvedeným radičom máme katalógové listy.