PRAKTICKÉ RADY OD ÚSPEŠNÝCH "ŽEHLIČOV"

  • pritisnite žehličku na fóliu a nechajte ju na jednom mieste až do potrebného prehriatia fólie aj dosky - neprechádzajte žehličkou sem a tam
  • počkajte, až sa obrazec plošného spoja ( natlačený na vnútornej strane fólie) začne zviditeľňovať - akoby prestupoval fóliou nahor. To zistíte tak, že žehličku trochu nadvihnete a pozriete sa pod ňu. Až potom žehličku odstráňte, alebo ak je doska väčšia, premiestnite žehličku na vedľajšiu časť fólie a postup opakujte
  • počkajte, kým fólia a doska nevychladnú a až potom opatrne stiahnite fóliu z dosky