Odizolujú vodiče od prierezu 0,2 až do 6,0 mm2. Automaticky sa prispôsobujú prierezu vodiča. Rýchle a bezchybné odizolovanie, bez poškodenia vonkajšej izolácie, alebo vnútorného vodiča. Nastaviteľná dlžka odizolovania vodiča od 5 do 12 mm. Nastaviteľnosť dlžky odizolovania vodiča umožňuje viackrát opakovať odizolovanie vodičov v rovnakej dlžke. Štíhla čeľusť umožňuje práce aj na ťažko dostupných miestach. (napr. rozvodné skryne, rozvodné krabice ). V odizolovacích kliešťach sú integrované štikacie kliešte do prierezu 2 mm2.