Snap-In znamená, že na pripevnenie vypínača na panel nie sú potrebné žiadne skrutky, či iné montážne diely. Zasunutím vypínača do predpísaného montážneho otvoru dôjde k tzv. zaklapnutiu jeho držiakov a tým k jeho upevneniu na panel.