Vlastnosti - viacnásobne programovateľné, pinovo kompatibilné so štandardnými pamäťami EPROM, elektricky programovateľné a mazateľné. Naše skladové typy sú uvedené v tabuľke. Okrem týchto typov dokážeme v krátkej dobe zabezpečiť aj iné verzie ( s prístupovou dobou 90ns v puzdre PLCC).