GPS prijímače sa stále častejšie používajú v rôznych oblastiach, čo sa odráža aj v našej ponuke špičkových GPS modulov spoločnosti Quectel. Prirodzene, ideálne je, ak je k danému modulu dostupný aj vývojový kit.
Sú to práve vývojové kity, ktoré výrazne pomáhajú vo vývoji a vďaka zjednodušenému a zrýchlenému vývoju sa táto investícia obyčajne veľmi rýchlo vráti. Preto u nás nájdete v ponuke vývojové kity prakticky ku každému GPS alebo GSM/GPRS modulu Quectel, navyše okamžite dostupné priamo z nášho skladu.