EK-P3 je použiteľný so senzormi tlaku s digitálnym výstupom série SDP5xx, SDP6xx a SDP7xx. Kit EK-P3 umožňuje doslova za pár minút otestovať senzor v konkrétnej aplikácii a prehľadne zobraziť namerané údaje pomocou zobrazovacieho softvéru, ktorý je možné stiahnuť zo stránok Sensirion. Softvér umožňuje vybrať si zo všetkých dostupných rozlíšení, absolútne alebo relatívne časovanie a tiež ľubovoľne si zvoliť vzorkovací čas. Výstupný signál môže byť zobrazený ako linearizovaný alebo ako surové (raw) dáta. Dáta je možné zaznamenať (CSV), uložiť alebo exportovať vo formáte Excel. Kit EK-P3 pozostáva z USB prevodníka (dongle) I2C na USB, prepojovacieho káblika a senzoru tlaku s digitálnym výstupom SDP610. Detailné informácie vám poskytne datasheet EK-P3.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.sk.