Stretávame tam svojich obchodných partnerov, nadväzujeme cenné obchodné vzťahy a máme jedinečný čas aj priestor venovať sa vám. Či ste s nami riešili produktový sortiment alebo či vás zaujalo naše nové video o SOS electronic premietané na plátne, všetkých sme vás radi videli.

A ako to vyzeralo pri našom stole? No veď sa presvedčte sami v našej galérii.

Tešíme sa na vás opäť v máji 2020 vo Varšave.