MTJ je tím zdravotníkov, ktorý príde s kompletným zdravotníckym vybavením na dohodnuté miesto a odoberie krv.  Aj u nás vo firme sa organizovali takéto odbery. Umožnili tak kolegom z SOS electronic aj našim zákazníkom, ktorí sa dobrovoľne prihlásili, priamo vo firme darovať krv. Tento rok to nemôžeme zorganizovať u nás, preto sme sa rozhodli ísť do najbližšej transfúznej stanice a krv darovať tam.

Kvôli pandémii radikálne klesol počet darcov a nemocniciam dochádza krv. Preto sme chceli požiadať aj vás, našich pravidelných aj nepravidelných darcov krvi, aby pomohli Slovensku. Transfúzne stanice zaviedli nové pravidlá, vďaka ktorým môžete darovať krv bezpečne.

Pomôžte aj vy zachrániť životy. Ďakujeme