Overovanie presnosti podružných meradiel v IoT

Určite ste sa už stretli s podružným meraním a možno práve takéto meranie vám ušetrilo nemalé náklady. Alebo naopak? Vaše meranie nebolo presné? Nakoľko sú teda podružné meradlá v IoT presné? Testovali a overili sme si to s firmou Applied Precision.
Toto je archívny článok z 01.12.2020. Niektoré informácie v ňom už nemusia byť aktuálne a v zhode so súčasným stavom. V prípade pochybností Vám radi poskytneme aktuálne informácie.

Čo sú to podružné meradlá?

Nachádzajú využitie v rôznych oblastiach ekonomiky, či v realitných službách (napríklad určovanie spotreby jednotlivých prevádzok v nákupnom stredisku), výrobe (meranie spotreby elektriny v určitých častiach technologického procesu), ale aj v  množstve ďalších odvetví.

V kombinácii s modernými aplikáciami si nachádzajú cestu k užívateľom vo forme aplikácií IoT, kde dokážu poskytnúť neoceniteľné dáta, častokrát naživo, v prehľadnej vizuálnej forme. Priamo v telefóne alebo na monitore počítača, bez potreby zložitých odpočtov a meraní.

Na podružné merania sa nevzťahujú metrologické požiadavky na kalibráciu a uvádzanie presnosti meradla. Na jednej strane to umožňuje ich výrazne lacnejšiu produkciu a nasadenie v omnoho väčších počtoch ako pri klasických elektromeroch, a tým pádom aj vyššiu granularitu dát. Na druhej strane môže viesť k nepresnostiam pri meraní, a teda aj ku skresleniu reálne nameraných hodnôt a ich chybnému vyhodnoteniu.

Prvé testovacie stretnutie prebehlo v laboratórnych podmienkach. Druhé testovanie prebiehalo v reálne nainštalovaných systémoch.

1. Laboratórne meranie

Na meranie sa použil prístroj PTE (Portable Test Equipment) – čo je prenosný zdroj prúdu a napätia kombinovaný s referenčným etalónom o presnosti 0,02%.


Zapojenie prístrojov a meranie

Senzor je pomocou prúdových svoriek a napäťových káblov pripojený k prístroju PTE.

Pomocou PTE boli generované presne definované prúdy a napätia, ktoré sme zároveň porovnávali s hodnotami nameranými senzorom.

Keďže použitý senzor nebol vybavený metrologickou LED kontrolkou nameraného výkonu, namerané hodnoty sa odčítali priamo z aplikácie.Tieto hodnoty sa následne porovnali s hodnotami vygenerovanými na prístroji PTE a vypočítala sa chyba merania.


Výsledná chyba sa pohybovala v rozmedzí –3,2% až +2,6%, čo zodpovedalo prvotným predpokladom.


2. Meranie v teréne

Pre lepšie vyhodnotenie presnosti meradiel v reálnych podmienkach sa druhé meranie uskutočnilo na nainštalovaných zariadeniach u rôznych klientov. Na meranie sa použil prístroj Working Standard WS2320A, je to referenčný etalón s presnosťou 0,05%.

Na meranie veľkosti prúdu sa v závislosti na podmienkach konkrétnej inštalácie použili prúdové kliešte, resp. senzor FCP (Flexible Current Probe) od spoločnosti Applied Precision. Je to flexibilný prúdový senzor založený na princípe Rogowskeho cievky. Pre samostatné meranie prúdu môžete využiť aj Fluke i2500.

Zapojenie prístrojov s prúdovými kliešťami a zapojenie s FCP

Meranie sa uskutočnilo rovnakou metódou ako pri predchádzajúcom meraní, teda priamym porovnaním hodnôt nameraných pomocou WS a prostredníctvom aplikácie MeriTO.

Následne sa pomocou software pre WS analyzovali ďalšie namerané parametre, ktoré mohli mať vplyv na presnosť merania.


Meranie 1.

Pri tomto meraní, aj vzhľadom k pomerne stabilnej krivke priebehu prúdov a napätí v jednotlivých fázach, boli výsledky konzistentné a zodpovedali laboratórne nameraným hodnotám.


Meranie 2.

Toto meranie bolo poznačené veľkým skreslením druhej fázy, kvôli čomu boli namerané hodnoty veľmi nekonzistentné, aj keď výsledná chyba merania bola tiež v rozsahu nameranom v laboratóriu.

Na meranie použila spoločnosť Applied Precision svoje produkty Portable Test Equipment a Working Standard. V prípade záujmu o analyzátory siete môžete siahnuť aj po iných, napr. od spoločnosti Fluke.


Zhrnutie

Dva testovacie dni preukázali dôležitosť kontroly presnosti meradiel použitých v aplikáciách na báze IoT. Zároveň ale treba podotknúť, že dva testovacie dni sú veľmi krátka doba na definitívne stanovenie vlastností jednotlivých meradiel. Zlepšovanie presnosti je kontinuálny vývojový proces.

Laboratórne merania potvrdili jednoznačnú potrebu kalibrácie podružných meradiel ich výrobcami alebo systém integrátormi. Na kalibráciu je potrebné použiť etalóny s minimálne o jeden rad vyššou presnosťou ako je predpokladaná (špecifikovaná) presnosť podružných meradiel. Z pohľadu používateľa podružných meradiel alebo IoT riešení na ich báze je potrebná rovnaká presnosť merania akú majú určené meradlá (elektromery) použité na fakturáciu, aby bolo porovnanie podružného merania a fakturačného merania relevantné.

Merania v teréne preukázali väčšie nároky na meranie rôznych prechodových javov (zapnutie/vypnutie spotrebičov, väčšie skreslenia), odolnosť meradiel na možné elektromagnetické rušenia. Z toho tiež vyplýva potreba dostatočného testovania IoT riešení, či už pri ich výrobe alebo periodicky na mieste ich aplikácie.

Ak vás téma zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, poradíme vám na adrese info@soselectronic.sk.

Doplňujúce produkty

Fluke i2500-10 (3676410) FLUKE
FLUKE

Obj. číslo: 132573

na sklade 1 ks

1 ks+ 150,00 €

  • Vložiť do košíka
  • Vyžiadať cenu
  • Pridať k obľúbeným
  • Sledovať produkt
  • Pridať produkt do porovnávača
FLUKE 434-II FLUKE
FLUKE

Obj. číslo: 155843

FLUKE 434-II

Analyzátory kvality elektrickej energie

Sieťový Analyzátor

Tovar vyradený z ponuky

Vyžiadať cenu
FLUKE 345 FLUKE
FLUKE

Obj. číslo: 82464

Alternatívne produkty:

FLUKE 125B/EU

FLUKE 345

Analyzátory kvality elektrickej energie

Sieťový Analyzátor

Tovar vyradený z ponuky

Vyžiadať cenu
FLUKE 435-II FLUKE
FLUKE

Obj. číslo: 155844

FLUKE 435-II

Analyzátory kvality elektrickej energie

Sieťový Analyzátor s príslušenstvom

Tovar vyradený z ponuky

Vyžiadať cenu
Súhlasíte s ukladaním cookies?
Vitajte na stránkach SOS electronic. Skôr než vstúpite do nášho online sveta, vás chceme požiadať o možnosť ukladania súborov cookies do vášho prehliadača. Váš súhlas nám pomôže zobrazovať stránku bezchybne, merať jej výkon a sledovať ďalšie štatistiky. Okrem toho Vám môžeme prinášať ponuku našich produktov a služieb šité doslova na mieru. Cookies poskytujeme aj tretím stranám. No u nás ste v bezpečí.
Správne fungovanie webu
Stabilnejšia technická kontrola
Lepšia marketingová ponuka
Nevyhnutné Len vybrané Prijať všetky cookies