V úvode novej mikro stránky vybranú sériu produktov v krátkosti predstavujeme (textom a obrázkom).
Potom nasledujú filtre, pomocou ktorých si v tejto sérii môžete presnejšie vyberať z produktov. Ďalej nasleduje už samotný zoznam produktov patriacich do vybranej série.

Pozrite si príklady niektorých sérií našich produktov:

S odkazom na stránku nejakej série produktov sa môžete stretnúť v našich článkoch, v newsletteri alebo aj v reklamách. Samozrejme, dostanete sa k nej aj cez našu ponuku Sortimentu, pokiaľ sa preklikáte dostatočne hlboko.

Týmto spôsobom vám chceme predstaviť ponuku nášho sortimentu oveľa komplexnejšie, aby ste si vedeli do svojej aplikácie vybrať produkt ideálne zodpovedajúci vašim potrebám.

Veríme, že vám nové stránky s rodinkami produktov nielen uľahčia ale aj spríjemnia prácu v našom elektronickom obchode.
Na vaše pripomienky a návrhy radi odpovieme na adrese webmaster@soselectronic.com.