Šetrime svoje výdaje za elektrinu s EuP zariadeniami

Ako ste si už možno všimli, do praxe sa dostávajú požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu - EuP (energy using products), prijaté Európskym Parlamentom a Radou v smernici č. 2005/32/ES.
Toto je archívny článok z 27.07.2011. Niektoré informácie v ňom už nemusia byť aktuálne a v zhode so súčasným stavom. V prípade pochybností Vám radi poskytneme aktuálne informácie.

Ekodizajn sa zameriava na zlepšenie návrhu výrobkov, tak aby sa zmenšil vplyv na životné prostredie počas všetkých fáz životného cyklu výrobku. Dá sa povedať, že cieľom všetkých zlepšení je hlavne zníženie množstva energie použitej pri výrobe, počas životnosti a pri recyklácii ako aj minimalizácia odpadu vytvoreného počas výroby a po životnosti produktu. Účelom ekodizajnu je tiež dosiahnuť energetickú efektivitu už pri výrobnej fáze. Napríklad relatívne malé zlepšenie ohľadom energetickej úspornosti produktu by sa nemalo dosiahnuť za cenu neadekvátne energeticky náročného výrobného procesu. V tomto krátkom článku by sme vás chceli oboznámiť s niektorými základnými princípami a požiadavkami na ekodizajn.

Základný rámec pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn ustanovila smernica 2005/32/ES v Júli 2005, ktorá použila termín EuP – Energy using Products. Neskôr nasledovala smernica 2009/125/ES, ktorá ustanovila termín ErP pre energeticky významné produkty (Energy-related Products). Termín ErP bol zadefinovaný, pretože sa ukázalo, že prísnejšie požiadavky by mali byť prijaté aj pre výrobky ktoré nutne nevyužívajú energiu, ale sú určené na použitie ako súčasť výrobkov využívajúcich energiu.

Šetrime svoje výdaje za elektrinu s EuP zariadeniami
Postupne sú prijímané ďalšie doplňujúce a upresňujúce smernice a vykonávacie nariadenia. Napríklad nariadenie č. 1275/2008/ES špecifikuje požiadavky na spotrebu elektrickej energie domácich a kancelárskych elektrických a elektronických zariadení v pohotovostnom a vypnutom stave. Prílohy tejto smernice obsahujú zoznam produktov na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje a špecifikuje osobitné požiadavky. Toto nariadenie by malo viesť k predpokladaným energetickým úsporám 35 TWh v roku 2020, v porovnaní s vývojom bez zmeny.

Horeuvedená smernica bola ďalej doplnená nariadením č. 278/2009/ES, stanovujúcim požiadavky taktiež pre externé zdroje napájania. Novinku je, že výrobca musí v technickej dokumentácii uviesť hodnotu účinnosti v štyroch stavoch záťaže. To znamená účinnosť pri zaťažení na 100%, 75%, 50% a 25%. Tiež toto nariadenie stanovuje minimálnu požadovanú priemernú účinnosť v aktívnom režime, v závislosti na celkovom výkone zdroja. Veľmi aktuálne je momentálne nariadenie 642/2009/ES ohľadom požiadaviek na ekodizajn televízorov. Okrem iného, špecifikuje, že od 20. Augusta 2011 sa dostane do platnosti požiadavka na maximálnu spotrebu 0,50 W v štandardnom pohotovostnom stave.

Celková legislatíva je pomerne rozsiahla, všetky dokumenty sú dostupné na oficiálnych stránkach EU a detailný popis môžte nájsť na stránkach EU pre energiu a ekodizajn. Zavádzanie týchto smerníc do praxe znamená pre výrobcov elektronických zariadení povinnosť oboznámiť so smernicami, ktoré sa týkajú ich výrobkov. Okrem iného to znamená, že keď používate vo vašom starostlivo navrhnutom zariadení hotový modul, ako napr. externý napájací zdroj, AC/DC alebo DC/DC modul odporúčame vám aby ste si preverili, či spĺňa požiadavky na ekodizajn.

V SOS electronic dbáme na to, aby sme ponúkali iba komponenty vyhovujúce EuP. Veríme, že s modernými energeticky efektívnymi komponentami z našej ponuky, dokážete tiež navrhovať a vyrábať zariadenia, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu.

Nezmeškajte takéto články!

Páčia sa Vám naše články? Nezmeškajte už ani jeden z nich!
Nemusíte sa o nič starať, my zabezpečíme doručenie až k Vám.

Súhlasíte s ukladaním cookies?
Vitajte na stránkach SOS electronic. Skôr než vstúpite do nášho online sveta, vás chceme požiadať o možnosť ukladania súborov cookies do vášho prehliadača. Váš súhlas nám pomôže zobrazovať stránku bezchybne, merať jej výkon a sledovať ďalšie štatistiky. Okrem toho Vám môžeme prinášať ponuku našich produktov a služieb šité doslova na mieru. Cookies poskytujeme aj tretím stranám. No u nás ste v bezpečí.
Správne fungovanie webu
Stabilnejšia technická kontrola
Lepšia marketingová ponuka
Nevyhnutné Len vybrané Prijať všetky cookies