Náš workshop „Otestujte medzi prvými sieť LTE CAT M1“ bol určený pre tých, ktorí sa v práci či v súkromí zaujímajú o nové LPWA technológie prenosu dát v sieti LTE.

Mobilný operátor Orange Slovensko flexibilne spúšťa prevádzku siete v jednotlivých lokalitách na Slovensku. Spoločnosť je ochotná prispôsobiť sa požiadavkám trhu, tzn. v prípade, že sieť potrebujete k svojmu projektu a vývoju, neváhajte spoločnosť osloviť, aby vám sieť vo vašom okolí sprístupnila.

V porovnaní s NB-IoT má štandard Cat M1 vyššiu prenosovú rýchlosť (až 1Mb/s) a podporuje aj aplikácie zahrňujúce prenos hlasu - Voice Over LTE (VoLTE). Okrem toho je vhodná aj pre mobilné a pohyblivé aplikácie (napr. telematika, riadenie vozového parku).

Na workshope produktoví technici zo spoločnosti 2J Antenna poskytli rýchly prehľad o širokom portfóliu antén. Výber vhodnej antény pre projekt nie je vždy jednoduchá záležitosť. Preto sa pri dizajnovaní antén môžete s dôverou obrátiť na nás. Vaše špecifické požiadavky spracujeme a skonzultujeme s odborníkmi zo spoločnosti 2J Antenna.

Samotný workshop v SOS electronic je však stále o praktickom tréningu. Tentokrát to bolo o vyskúšaní si QUECTEL Wireless Solutions modulov, ich fungovaní v praxi a testovanie pripojenia do mobilnej siete. Využili sme produkty Quectel, modul BG96MATEA a vývojovú dosku UMTS LTE EVB KIT. Potrebné SIM karty k sieti nám poskytla spoločnosť Orange Slovensko .

Náš workshop je odrazový mostík pre účastníkov a pre ich ďalší samostatný vývoj. Ak by ste si testovanie chceli vyskúšať aj vy doma, vývojový kit a modul Quectel si môžete zakúpiť v našom e-shope.