Podarilo sa nám presvedčiť najväčšieho multimediálneho operátora na Slovensku Slovak Telekom a svetového dodávateľa komunikačných modulov Quectel Wireless Solutions, aby vám dali možnosť vyskúšať si, ako funguje prepojenie NB-IoT s Quectel modulom BC95.

Náš prvý NB-IoT workshop sme usporiadali v Bratislave, pretože v čase, keď sme začali workshop plánovať, sieť bola prístupná iba v priestoroch Slovak Telekom. Momentálne je územie Slovenska čiastočne pokryté sieťou NB20 a podľa informácií z workshopu je k dispozícii napr. v Košiciach alebo v Banskej Bystrici.

Na workshope sa zúčastnilo 22 nadšencov pre oblasť Narrow Band. Zástupcovia Telekomu počas celej akcie odpovedali na otázky prítomných ohľadom siete a možností operátora. K dispozícii dostali SIM karty na praktické vyskúšanie siete.  Quectel aplikační inžinieri po krátkej teoretickej časti o moduloch boli nápomocní pri práci s vývojovými kitmi a s modulmi BC95 NB20 a BC95 G

Pre tých, ktorým sa tentokrát nepodarilo zúčastniť sa workshopu kvôli nedostatku miesta, máme dobrú správu. Vzhľadom na veľký záujem o danú technológiu plánujeme v budúcnosti usporiadať ďalšie workshopy podobného zamerania.

Ak by ste sa nevedeli dočkať a chceli ste si to vyskúšať doma, budete k tomu potrebovať modul, vývojový kit a SIM kartu operátora. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na info@soselectronic.sk