Najnovšia kniha profesora Levického je o kybernetickej bezpečnosti. Nájdete v nej cenné informácie o rizikách, ohrozeniach či kriminalite v oblasti kybernetiky. Nás ako firmu zameranú na najnovšie technologické trendy, najviac zaujala téma bezpečnosti Internetu vecí. Z knihy sme vybrali malý kúsok, možno inšpirujeme aj vás:

„Technológiu IoT možno považovať za kombináciu senzorov a akčných členov, ktorá poskytuje a prijíma digitálne informácie cez obojsmernú sieť a prenáša všetky dáta na ich použitie rôznymi službami a rôznymi koncovými používateľmi. Koncepciu IoT znázorňuje obr. 6.5, ktorý zároveň vyjadruje aj jej topológiu a spôsob jeho spojenia do jednej siete.

obr2315_pec65b2ef8fdd.jpg

Obr. 6.5 Koncepcia technológie IoT


Architektúra IoT je rozdelená do 4 vrstiev a sú to:

  • vrstva snímania 
  • vrstva výmeny dát
  • informačno-integračná vrstva 
  • vrstva aplikačných služieb

Vrstva snímania realizuje snímanie fyzických objektov a získavanie dát, ktoré umožňujú aktivovať zariadenia v sieti IoT a realizujú prepojenia medzi nimi. Vrstva výmeny dát realizuje transparentný prenos dát cez komunikačnú sieť. Informačno-integračná vrstva realizuje integráciu informácií v sieti IoT, filtráciu nežiaducich dát a selekciu hlavných informácií pre koncových používateľov v ich službách. Vrstva aplikačných služieb poskytuje používateľom sprostredkovanie obsahu v týchto službách.“

Zdroj: Prof.Ing. Dušan Levický, CSc. - Úvod do kybernetickej bezpečnosti