V novom e-shope bude mať každá firma možnosť vytvoriť jednotlivým svojim zamestnancom samostatné účty s vlastnými prihlasovacími údajmi a košíkmi. Samozrejme jednotliví ľudia budú vidieť, čo už objednali kolegovia za ich firmu a tak eliminovať duplicitné objednávanie toho istého tovaru.

Takže pokojne surfujte a objednávajte nezávisle od svojich kolegov :-)