Učebňa je vybavená ôsmymi modernými laboratórnymi stolmi VarioLab, ktoré nájdete v našej ponuke. Uvedením učebne do praktického života sa výrazne zvýši kvalita výučby odborných elektrotechnických predmetov a študenti školy sa tak budú môcť ešte lepšie pripraviť na svoje budúce náročné povolanie v odbore elektrotechniky. V blízkej dobe škola plánuje rekonštrukciu aj ďalších troch elektrotechnických laboratórií.


Bližšie informácie vám poskytne katalóg VarioLAB+ (43 MB).