Chceme Vás ubezpečiť, že všetky perníčky, ktoré sa Vám dostali do rúk, sú jedlé a vyhli sa našim pekárskym ne/zručnostiam. Počas pečenia nebolo ublížené žiadnej fungujúcej súčiastke a po celú dobu natáčania nebola obmedzená ani ohrozená činnosť a bezpečnosť skladu :-) .