Na kolébkových přepínačích opravdu není mnoho místa pro technické informace, ale přece jich tam najdete dost. Čtěte tedy s námi, co nám Marquardt píše. Nezabere to hodně času a určitě se to vyplatí.

A. Značka Marquardt.

B. Série konkrétního produktu Marquardt

C. Maximální spínaný proud pro střídavé napětí

Maximální dovolená trvalá elektrická zátěž. Většina spínačů Marquardt je vhodná pro spínání ohmických zátěží, ale také ke spínání motorů. Ve specifikaci se používá závorková notace, například 6 (4) / 250 V AC, hodnota před závorkou udává vypínací proud a hodnota v závorce je nominální motorový proud.

G. Maximální spínaný proud pro střídavé napětí (USA, Canada) 

Spínače certifikované severoamerickými zkušebnami mají uvedeny hodnoty podle amerických standardů USA (UL) a Kanada (CSA). Motorová zátěž může být také udána v HP (Horse Power - koňská síla). Mechanicky - jeden HP je výkon, potřebný k přemístění 33000 liber na vzdálenost jedné stopy za 1 minutu ( 33000ft-lb/min). Jeden HP je ekvivalentní 746 wattům elektrického výkonu. Myslete na to, že AC motor má při zapínání 6 až 8 krát vyšší odběr, než běžící motor. Přítomnost údajů v HP indikuje, že je spínač vhodný pro spínání motorů. Pokud tyto údaje chybí, spínač byl testován na 75% nominální induktivní zátěže.

I. Nárazový proud

Povolené hodnoty (kapacitních) proudových špiček obvykle Marquardt uvádí společně s maximálním povoleným trvalým proudem s lomítkem. Např. 5/100 A 250 V AC. Vodítkem pro určení maximálního induktivního náběhového proudu je pravidlo šestinásobku uvedeného motorového proudu v závorce např. u 12(4) A je to 24 Ampér. Klasická žárovka je nejtypičtější příklad velkého náběhového proudu - u ní to může být až 20 nebo i více násobek pracovního proudu.

Nominální údaje pro spínání stejnosměrných napětí.
Jelikož je rozsah používaných stejnosměrných napětí velmi široký a spínací vlastnosti silně ovlivňuje konkrétní aplikace, není obvyklé udávat stejnosměrné specifikace. Existuje ale nepsané pravidlo, že udaná maximální hodnota proudu pro síťové střídavé napětí platí i pro stejnosměrné napětí, ovšem pouze do hodnoty 30VDC, životnost je snížena o jednu třetinu. Například spínač s uvedenou hodnotou 10A 250VAC bude uspokojivě spínat 10A při napětích do 30 VDC. Pokud je na spínači uvedena stejnosměrná specifikace, je to vždy pro ohmickou zátěž. Induktivní a kapacitní zátěže je vždy nutné testovat.

D. Certifikáty

Většina spínačů Marquardt byla testována podle EN 61058-1 nebo IEC 61058-1. Na těle spínače je potom zobrazen symbol ENEC (i s identifikačním číslem zkušebny). Certifikáty pro USA a Kanadu jsou podle UL 61058.
Značky zkušeben
ENEC – Evropa (https://www.enec.com/members.php?s=2)
UL – USA
CSA – Kanada

Některé spínače jsou určeny pro domácí spotřebiče. Tyto splňují požadavky IEC/EN 60335-1:2001/2002, kapitola 30. Jsou identifikovány písmenem "G" ve specifikaci nebo na výkrese či balení. Materiály těchto spínačů prošly tzv. Glow Wire Testem.

E. Frekvence spínání

Od spínačů, u kterých se očekává více než 2 000 sepnutí za rok, očekává zkušebna elektrickou životnost větší než 50 000 sepnutí. Většina spínačů Marquardt tento požadavek splňuje, jsou označeny symbolem 5E4 (čili 50 000 v exponenciálním vyjádření) jako dodatková specifikace. Spínače, které nemají tuto specifikaci uvedenu, jsou schváleny pro 10 000 sepnutí.

Životnost
Mechanická životnost je počet možných sepnutí bez elektrické zátěže na kontaktech. Elektrická životnost je pak totéž s nominální zátěží na kontaktech. Čím nižší je elektrická zátěž, tím více se blíží elektrická životnost mechanické.

F. Okolní teplota

Označení povolené teploty okolí např. T 85 znamená, že je spínač možné použít v prostředí s maximální teplotou okolí 85°C podle bezpečnostních standardů EN 61058 nebo IEC 61058-1. Označení T85/55 znamená, že zatímco na straně vývodů je povolena teplota okolí max. 85°C, tak na straně aktuátoru (např. kolébky spínače) je to pouze 55°C.

H. Rating Code UL: R87

Vzdálenost kontaktů
Většina spínačů Marquardt splňuje požadavek na plné odpojení od sítě. Podmínkou je vzdálenost alespoň 3 mm mezi rozpojenými kontakty. Spínače, které nejsou vhodné pro plné odpojení od sítě, jsou označeny symbolem μ. Při použití těchto spínačů je pak nutné v instalaci zajistit možnost plného odpojení od sítě konektorem nebo jiným odpojovacím zařízením. µ = micro-gap, znamená, že vzdálenost rozpojených kontaktů je < než 3 mm.

Na skladě máme asi 50 různých produktů Marquardt ke čtení.  Pokud na nich najdete napsáno něco, čemu nebudete rozumět, dejte nám vědět.

Vaše zprávy čekáme na info@soselectronic.cz. Pokud nic nepřijde, i tehdy budeme spokojeni, bude to totiž znamenat, že je vše jasné :)