3 selhání ethernetu, kterým dokáže zabránit bonded-pair kabel
Společnost Belden je již více než 100 let nejen lídrem v oblasti navrhování a výroby kabelů, ale také poskytovatelem řešení pro přenos signálu s kompletním portfoliem nejen kabelů, ale také produktů pro připojení či síťových produktů.

Jednou z mnoha inovací, které náš dlouholetý dodavatel a partner – společnost Belden – během svého působení na trhu přinesl, je také technologie „bonded-pair“. Jedná se o další vylepšení původního patentu na kabely typu kroucený pár (twisted-pair), při kterém si kabely dlouhodobě zachovávají konstantní vlastnosti. („installabel performance ™“).

Senior manažerka konzultantů řešení ve společnosti Belden, paní Sylvia Feng, která již více než deset let aktivně spolupracuje při vývoji, výrobním procesu, testování a uvádění produktů do reálných aplikací v praxi, popsala ve svém článku tři nejčastější příčiny selhání ethernetu. Patří k nim změna elektrických vlastností při mechanickém namáhání kabelu, síla a šum (rušení), kterým však dokáže zabránit právě bonded-pair kabel Belden.

Mimo jiné také vysvětluje, proč bychom při výběru měli dbát na dobrou fyzickou odolnost kabelů a které výhody přináší technologie „bonded-pair“ kabelů Belden v ethernetovém zapojení.

Více se dozvíte v originálu článku: 3 Ethernet FailuresthatBonded-PairCablePrevents