Sensirion žije senzory

Přehled základních informací a našich tipů k senzorům CO2, VOC, vlhkosti, teploty, průtoků kapalin a plynů. Pokud hledáte řešení, Sensirion vás nezklame.
Toto je archivní článek z 27.05.2020. Některé informace již nemusí být aktuální a ve shodě se současným stavem. V případě pochybností Vám rádi poskytneme aktuální informace.

Senzory Sensirion spolehlivě měří všechny důležité environmentální parametry, jako jsou relativní vlhkost, teplota, koncentrace CO2, VOC a aerosolových částic. Kromě environmentálních senzorů se Sensirion věnuje vývoji a výrobě senzorů pro měření hmotnostního průtoku plynů a průtoku kapalin.

Senzory pro měření vlastností prostředí

Senzory relativní vlhkosti a teploty


Relativní vlhkost

Sensirion žije senzory

Princip činnosti

Snímače jsou založeny na měření kapacity mezi elektrodami umístěnými v porézní polymerní membráně. Vodní páry pronikají do membrány a mění kapacitu mezi elektrodami.

Sensirion žije senzory

Porovnání senzorů najdete v následující tabulce.

Sensirion žije senzory

Tabulka je dostupná i v PDF formátu.

Za zmínku stojí

Senzory STSx
Senzor teploty STS21 má stejné parametry jako SHT21 ale nižší průměrnou spotřebu 20uA, protože T_meas=66ms namísto T_meas+RH_meas=66ms+22ms pro SHT21. STS3x mají stejné parametry jako SHT3x, ale měří pouze teplotu.

Životní cyklus senzorů
Senzory SHT1x se již nevyrábějí, proto použijte generaci SHT3x. Migrace vyžaduje redesign DPS kvůli odlišnému pouzdru a změny v SW, protože SHT3x používají rozhraní I2C namísto S-bus.

Výroba senzorů SHT7x byla rovněž ukončena, použijte prosím SHT85. Migrace vyžaduje změny v SW, protože SHT85 používá rozhraní I2C.

SHT2x a SHTC1 jsou sériově vyráběné, není v plánu ukončení jejich výroby, ovšem pro nové projekty doporučujeme použít verze SHT3x a SHTC3.

SHTW1 se už také nevyrábí, použijte prosím senzor SHTW2, který má odlišné pouzdro, takže je potřebný redesign DPS.

Provoz z baterie
Lithiová (Lithium-thionyl Chloride) baterie má nominální napětí 3V (3.6V). Baterie je plně vybitá, když napětí klesne na 2V (cut-offvoltage). Všechny RH&T a T senzory mají malou spotřebu a mohou být napájeny z baterie, ale:

● SHT3X pracují v rozsahu 2.15 až 5.5V – nedokáží využít plnou kapacitu baterie
● SHTC1, SHTW2 pracují v rozsahu 1.62 až 1.98V – potřebují stabilizátor napětí a konvertor úrovní pro I2C
● SHTC3 pracuje v rozsahu 1.62 až 3.6V – pokrývá celý rozsah napětí baterie

Testovací kity
Sensirion nabízí modulární testovací kity, sestávající z SEK SensorBridge, SEK-SHT31 (SHT35, SHTC3, SHTW2)- senzory a volně dostupného SW pro vizualizaci naměřených dat ControlCenter.

Sensirion žije senzory

Senzory pro automobilový průmysl

Senzory SHT3xA a STS3xA značky Sensirion jsou dnes průmyslovým standardem pro snímání vlhkosti a teploty v automobilových aplikacích. Jejich design a spolehlivost jsou speciálně optimalizovány tak, aby splňovaly vysoké standardy kvality automobilového průmyslu.

Aplikace:

 • Kontrola klimy ve vozidle
 • Prevence mlžení skel
 • Monitorování RH/T pro klimatický management kritické elektroniky.

Základní hodnoty pro automobilový trh:

 • Splňuje požadavky na kvalitu v automobilovém průmyslu podle IATF 16949 a AEC-Q100
 • Vysoká spolehlivost, robustnost a přesnost
 • Více než 20 let zkušeností v oblasti snímání vlhkosti a teploty
 • Osvědčené výsledky: třetí generace snímačů vlhkosti v automobilovém průmyslu


Senzory CO2_eq a VOC z oxidu kovů

Princip činnosti

Senzor obsahuje snímací element vyrobený z oxidu kovů (MOX), který je polovodič typu n, snímacích elektrod a ohřívače. Nejčastěji používaným MOX je v současnosti SnO2. Snímací prvek se zahřívá na optimální teplotu pro detekci cílového plynu. Typická teplota je v rozsahu 200 až 400°C.

Kyslík z atmosféry se adsorbuje na snímacím elementu, váže jeho elektrony a vede tak k tvorbě ochuzené vrstvy. Pokud jsou v okolní atmosféře přítomny i molekuly oxidačních nebo redukčních plynů, mohou reagovat s adsorbovanými ionty kyslíku a dříve vázané elektrony jsou opět dostupné jako nosiče náboje ve snímacím elementu. Toto vede ke snížení energetické bariéry v pásovém modelu polovodiče, což se projeví zvýšením vodivosti.

Sensirion žije senzory

SGP30 a SGPC3

Sensirion zašel ještě o krok dále – integroval několik MOX snímacích elementů spolu s elektronikou do snadno použitelných kalibrovaných senzorů pro použití v interiéru. SGP30 vypočítává ekvivalentní koncentraci CO2_eq z naměřené koncentrace H2 a měří koncentraci VOC. SGPC3 měří pouze koncentraci VOC. Oba senzory poskytují naměřené hodnoty přes rozhraní I2C.

Nejdůležitější vlastnosti shrnuje následující tabulka.

Sensirion žije senzory

Tabulka je dostupná i v PDF formátu.

Více informací vám poskytnou články SGP 30 – polovodičový senzor, který mění pravidla hry  a Senzor těkavých látek s odběrem pouze 65 mikroampér

Testovací kity

Budete potřebovat SEK SensorBridge a SEK-SGP30 (SGPC3)-senzor.

Senzor CO2 - SCD30

Princip činnosti

NDIR (Non Dispersive Infra-Red) senzory využívají fakt, že molekuly CO2 absorbují záření určité vlnové délky. Vlnová délka okolo 4,2 um je maximálně absorbována CO2 a minimálně absorbována ostatními plyny v ovzduší.

Sensirion žije senzory

Stojí za zmínku

Referenční kanál kompenzuje drift, pokud jsou kanály ovlivněny stejným způsobem (např. intenzita světla). Dvoukanálový princip nedokáže zaručit přesnost po montáži, proto proveďte kalibraci, aby se obnovila přesnost.

Testovací kity

Budete potřebovat SEK SensorBridge a SEK-SCD30-senzor.

Více informací o SCD30 vám poskytne článek SCD30 je více než NDIR CO2 senzor.

Senzor CO2 - SCD40

SCD40 je miniaturní senzor CO2, RH a teploty nové generace. Tento senzor je založen na foto akustickém principu snímání a patentované technologii SensirionPAsens® a CMOSens®.

Hlavní vlastnosti:

 • Rozměry 10,1 mm x 10,1 mm x 6,5 mm
 • Rozsah měření: 0 až 40 000 ppm
 • Přesnost ± (30 ppm + 3%)
 • Plně kalibrovaný a linearizovaný výstup
 • I2C rozhraní
 • SMD pouzdro

Vzorky by měly být k dispozici v srpnu 2020, masová výroba je plánována na listopad 2020.

Senzor aerosolových částic SPS30

Princip činnosti

Senzory využívají vlastnosti světla rozptýleného na částici k měření počtu, velikosti a koncentrace částic. Základní komponenty jsou: zdroj světla namířený na částice, detektor měřící světlo rozptýlené částicí a elektronické obvody, které zpracovávají a analyzují výstup z detektoru.

Více informací vám poskytne článek Technologický průlom v optických PM senzorech.

Stojí za zmínku

SPS30 měří hmotnostní koncentraci aerosolových částic PM1.0, PM2.5, PM4 a PM10.

PM10 znamená všechny částice menší než 10um. SPS30 má detekční limit 0,3um, klasifikuje tedy jako PM10 částice v rozsahu 0,3 až 10um. Podobně jako PM4 jsou klasifikovány částice v rozsahu 0,3 až 4um.

V atmosféře je vždy více malých částic. Následující graf získaný z laboratorního měření s koncentrovaným aerosolem ukazuje, že statistický výskyt částic v rozsahu 4 až 10um je přibližně 300 krát nižší než výskyt částic z rozsahu 0,5 až 1um, dokonce i pro velmi koncentrované aerosoly.

Sensirion žije senzory

Pokud si uvědomíte, že se rozsahy detekce překrývají a statistický výskyt částic PM1 může být 300 krát vyšší než PM10, porozumíte tomu, proč SPS30 poskytuje podobné hmotnostní koncentrace pro PM1.0, PM2.5, PM4 a PM10. 

Senzory rozdílu tlaků

Princip činnosti

Senzor rozdílu tlaků používá MEMS kalorimetrický mikrosenzor. Snímací element se skládá ze dvou snímačů teploty a malého vyhřívacího elementu. Rozdíl teplot naměřený senzory koresponduje s hmotnostním průtokem protékajícím čipem.

Sensirion žije senzory

Výstupní hodnota je vždy rozdíl tlaků, senzory jsou teplotně kompenzovány pro hmotnostní průtok nebo rozdíl tlaků.

Přečtěte si prosím aplikační poznámku Selection Guide Differential Pressure Sensors a Whitepaper Differential Pressure Sensors Efficient Gas Flow Measurements in Bypass, které vám pomohou porozumět základním principům senzorů.

Porovnání senzorů najdete v následující tabulce.

Sensirion žije senzory

Tabulka je dostupná i v PDF formátu.

Stojí za zmínku
Výhody tepelného principu činnosti.

Nejsou zde žádné pohyblivé součástky - senzor je robustní a spolehlivý
● Žádný drift
● Žádný ofset
● Žádná citlivost na umístění
● Žádná hystereze

Vysoká citlivost v okolí nuly

● Velmi široký dynamický rozsah
● Přesnost lepší než 0.04% FS (Full Scale) v okolí nuly

Sensirion žije senzory

SDP8xx s různými I2C adresami
Senzory SDP8x0 mají I2C adresu 0x25, SDP8x1 mají I2C adresu 0x26, což umožňuje použití dvou snímačů na téže sběrnici I2C.

Měření průtoku plynu v bypassu

Nejlepší způsob jak měřit hmotnostní průtok v bypass konfiguraci je použít senzor rozdílu tlaků s teplotní kalibrací pro hmotnostní průtok. Senzory Sensirion mají nejvyšší citlivost v okolí nuly, což umožňuje použít omezovač průtoku, který vytváří pouze malý úbytek tlaku.

Když využijeme elektromechanické analogie:
● Hmotnostní průtok -> elektrický proud I
● Omezovač proudění mírně zvyšuje odpor proudění plynu -> elektrický odpor R
● Potom tedy I*R=V-> rozdíl tlaků

Sensirion žije senzory

Kanálek uvnitř senzoru je tenký a má tedy velký odpor. Kvůli výrobním tolerancím má odpor velký rozptyl. Omezovač proudění má malý odpor a velmi malý rozptyl odporu, protože může být vyroben velmi přesně. Jelikož senzor měří rozdíl tlaků (napětí) a R_s>>R_fr, není nutné kalibrovat systém při výměně senzoru.

Testovací kity

Budete potřebovat EK-P4 pro testování senzoru SDP31 a EK-P5 pro testování senzoru SDP810-500 Pa a viewer SW.

Průtokoměry pro kapaliny

Princip činnosti

Průtokoměry používají MEMS kalorimetrický mikrosenzor. Kanálek uvnitř senzoru je pokryt inertním materiálem, takže kapalina se nedotýká přímo mikrosenzoru.

Sensirion žije senzory

Senzory jsou navrženy pro měření průtoku kapalin v rozsahu ul/min do stovek ml/min.

Sensirion žije senzory

● Průtokoměry SLx s robustním krytem jsou první volbou pro náročná průmyslová prostředí a testovací sestavy nebo samostatné aplikace. Všechny průtokoměry nabízejí stejný konektor a byly navrženy pro provoz s kabely SCC1-USB, SCC1-RS485 a SCC1-Analog.
● Průtokoměry Lx jsou ideální pro integraci do přístroje, zařízení nebo OEM systému, např. diagnostických nebo biologických aplikací
● Senzory řady LPG10 jsou vyrobeny z miniaturního planárního čipu na skle. Jsou vhodné pro aplikace s nízkým průtokem a omezeným prostorem pro zabudování. Díky svým fluidním portům umožňují kompaktní integraci do mikrofluidního rozvodu.
● Série LD20 byla navržena jako komponenta na jedno použití pro biomedicínské aplikace.
SLF3x má radikálně optimalizovaný mechanický design, který poskytuje nejlepší poměr cena/výkon. Senzor maximalizuje bezpečnost, stabilitu a dlouhodobou spolehlivost pro širokou škálu aplikací, včetně oblasti diagnostiky, analytických přístrojů a biologických věd.

Schopnost přesně měřit malý průtok kapalin předurčuje tyto senzory pro aplikace jako:

● Procesy dávkování v polovodičovém průmyslu
● Obrábění s minimální spotřebou maziva (MQL)
● Zpracování potravin
● Dávkování léků a infuzí 
● Analýza krve / sekvenování
● Průtoková cytometrie
● DNA sekvenování

Porovnání senzorů najdete v následující tabulce.

Sensirion žije senzory

Tabulka je dostupní i v PDF formátu.

Testovací kity

Průtokoměry SLI, SLS, SLG nebo SLQ se dají objednat jako kity. Kromě průtokoměru dle vašeho výběru obsahuje kit vše potřebné, aby umožnil zahájení měření do 10 až 15 minut.

Pro snímače průtoku LD20 a SLF3x nabízíme testovací kity, které obsahují další příslušenství pro montáž a připojení k PC.

Hmotnostní průtokoměry pro plyny

Princip činnosti

Podobně jako ostatní průtokové senzory, také používají MEMS kalorimetrický mikrosenzor.

Série SFM3x je navržena pro použití v lékařských dýchacích přístrojích. Série SFM4x jsou hmotnostní průtokoměry pro všeobecné použití.

Sensirion žije senzory

Porovnání senzorů najdete v následující tabulce.

Sensirion žije senzory

Tabulka je dostupní i v PDF formátu.

Všechny zmiňované senzory vám můžeme za výhodných podmínek dodat ihned z našeho skladu nebo na objednávku přímo od dodavatele.

Více informací o produktech Sensirion, vám rádi poskytneme na adrese sensirion@soselectronic.com.

Videa

Sensirion sensors measure reliably all the important environmental parameters such as relative humidity, temperature, the concentration of CO2, VOC and concentration of particulate matter. Sensirion also offers sensors for measuring liquid flow and the gas mass flow.

Nezmeškejte takové články!

Líbí se Vám naše články? Nezmeškejte už ani jeden z nich! Nemusíte se o nic starat, my zajistíme doručení až k Vám.

Doplňující produkty


SFM3300-250-AW SENSIRION  
SFM3300-250-AW

Mass Flow Meter Air ±250slm I2C

Hmotnostní a kapalinové průtokoměry

Obj. číslo : 305394
Výrobce: SENSIRION
skladem 15 ks
1 ks+
30 ks+
3 870,00 Kč
3 650,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SFM3300-250-D SENSIRION  
SFM3300-250-D

Mass Flow Meter Air ±250slm I2C

Hmotnostní a kapalinové průtokoměry

Obj. číslo : 313557
Výrobce: SENSIRION
skladem 18 ks
1 ks+
30 ks+
731,00 Kč
658,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SFM3200-AW (SFM3200-250-AW) SENSIRION  
SFM3200-AW (SFM3200-250-AW)

Mass Flow Meter Air -100...250slm I2C

Hmotnostní a kapalinové průtokoměry

Obj. číslo : 298810
Výrobce: SENSIRION
skladem 8 ks
1 ks+
3 020,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SEK-SFM3019 SENSIRION  
SEK-SFM3019

SFM3019 s kabelem pro SEK SensorBridge

Vývojové prostředky

Obj. číslo : 337452
Výrobce: SENSIRION
skladem 2 ks
1 ks+
3 170,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SEK-SFM3200 SENSIRION  
SEK-SFM3200

SFM3200 s kabelem pro SEK SensorBridge

Vývojové prostředky

Obj. číslo : 326810
Výrobce: SENSIRION
skladem 0 ks
1 ks+
3 770,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SEK-SFM3000 SENSIRION  
SEK-SFM3000

SFM3000 s kabelem pro SEK SensorBridge

Vývojové prostředky

Obj. číslo : 326809
Výrobce: SENSIRION
skladem 3 ks
1 ks+
3 240,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SEK-SensorBridge SENSIRION  
SEK-SensorBridge

Základní jednotka pro snímače SEK-XXX

Vývojové prostředky

Obj. číslo : 313470
Výrobce: SENSIRION
skladem 10 ks
1 ks+
1 730,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SLF3S-1300F SENSIRION  
SLF3S-1300F

Liquid Flow Meter H2O, IPA 40mll/min I2C

Hmotnostní a kapalinové průtokoměry

Obj. číslo : 313519
Výrobce: SENSIRION
skladem 13 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
2 650,00 Kč
2 610,00 Kč
2 560,00 Kč
2 510,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SLF3x Clamp SENSIRION  
SLF3x Clamp

SLF3x mounting clamp

Hmotnostní a kapalinové průtokoměry

Obj. číslo : 313522
Výrobce: SENSIRION
skladem 12 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
125 ks+
97,20 Kč
91,80 Kč
89,40 Kč
86,50 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

Evaluation Kit SLF3S-1300F SENSIRION  
Evaluation Kit SLF3S-1300F

Testovací Kit pro SLF3S-1300F

Vývojové prostředky

Obj. číslo : 313521
Výrobce: SENSIRION
skladem 2 ks
1 ks+
5 240,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SPS30 SENSIRION  
SPS30

Senzor pevných a kapalných částic PM1.0, PM2.5, PM4, PM10

Jiné senzory

Obj. číslo : 304234
Výrobce: SENSIRION
skladem 0 ks
(15.12.2023: 280 ks)
(02.02.2024: 840 ks)
(Termín dodání prověřujeme: 280 ks)
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
704,00 Kč
667,00 Kč
655,00 Kč
636,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SCD30 SENSIRION  
SCD30

Kalibrovaný NDIR modul pro měření CO2, teploty a RH

Senzory plynů

Obj. číslo : 290529
Výrobce: SENSIRION
skladem 451 ks
(02.02.2024: 200 ks)
(15.03.2024: 400 ks)
(Termín dodání prověřujeme: 200 ks)
1 ks+
10 ks+
40 ks+
120 ks+
1 260,00 Kč
1 200,00 Kč
1 140,00 Kč
1 080,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SDP810-500Pa SENSIRION  
SDP810-500Pa

Senzor rozdílu tlaku, -500…500 Pa, hadička, I2C

Senzory tlaku

Obj. číslo : 232928
Výrobce: SENSIRION
skladem 1471 ks
1 ks+
20 ks+
50 ks+
80 ks+
524,00 Kč
487,00 Kč
475,00 Kč
463,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SDP31 (SDP31-500Pa-TR-250pcs) SENSIRION  
SDP31 (SDP31-500Pa-TR-250pcs)

Senzor rozdílu tlaků -500…500Pa port D2x2,5mm I2C

Senzory tlaku

Obj. číslo : 212104
Výrobce: SENSIRION
1 ks+
250 ks+
1500 ks+
487,00 Kč
463,00 Kč
436,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SHT30-DIS-B (SHT30-DIS-B2.5kS) SENSIRION  
SHT30-DIS-B (SHT30-DIS-B2.5kS)

Senzor vlhkosti a teploty I2C DFN8

Senzory vlhkosti

Obj. číslo : 186949
Výrobce: SENSIRION
skladem 1879 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
56,70 Kč
46,00 Kč
41,90 Kč
39,00 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SHT31-DIS-F (SHT31-DIS-F2.5KS) SENSIRION  
SHT31-DIS-F (SHT31-DIS-F2.5KS)

Senzor vlhkosti a teploty I2C DFN8 s filtrem

Senzory vlhkosti

Obj. číslo : 229928
Výrobce: SENSIRION
skladem 2721 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
114,00 Kč
105,00 Kč
97,40 Kč
92,30 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače

SHT31-DIS-P (SHT31-DIS-P2.5kS) SENSIRION  
SHT31-DIS-P (SHT31-DIS-P2.5kS)

Senzor vlhkosti a teploty I2C DFN8 s ochrannou páskou

Senzory vlhkosti

Obj. číslo : 218131
Výrobce: SENSIRION
skladem 1264 ks
(15.12.2023: 2500 ks)
(09.02.2024: 2500 ks)
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
108,00 Kč
85,70 Kč
73,10 Kč
65,50 Kč
 • Vložit do košíku
 • Vyžádat cenu
 • Přidat k oblíbeným
 • Sledovat položku
 • Přidat produkt do porovnávače
Souhlasíte s ukládáním cookies?
Vítejte na stránkách SOS electronic. Než vstoupíte do našeho online světa, chceme vás požádat o možnost ukládání souborů cookies do vašeho prohlížeče. Váš souhlas nám pomůže bezchybně zobrazovat stránku, měřit její výkon a sledovat další statistiky. Kromě toho vám můžeme přinášet nabídku našich produktů a služeb, šitých doslova na míru. Cookies poskytujeme také třetím stranám. U nás jste však v bezpečí.
Správné fungování webu
Stabilnější technická kontrola
Lepší marketingová nabídka

Více o souborech cookies
Více o zpracování osobních údajů

Nezbytné Pouze vybrané Přijmout všechny cookies