Sensirion žije senzormi

Prehľad základných informácií a našich tipov k senzorom CO2, VOC, vlhkosti, teploty a prietokov kvapalín a plynov. Ak hľadáte riešenie, Sensirion vás nesklame.
Toto je archívny článok z 27.05.2020. Niektoré informácie v ňom už nemusia byť aktuálne a v zhode so súčasným stavom. V prípade pochybností Vám radi poskytneme aktuálne informácie.

Senzory Sensirion spoľahlivo merajú všetky dôležité environmentálne parametre ako sú relatívna vlhkosť, teplota, koncentrácia CO2, VOC a aerosolových častíc. Okrem environmentálnych senzorov sa Sensirion venuje vývoju a výrobe senzorov pre meranie hmotnostného prietoku plynov a prietoku kvapalín.

Senzory pre meranie vlastností prostredia

Senzory relatívnej vlhkosti a teploty


Relatívna vlhkosť

Sensirion žije senzormi

Princíp činnosti
Snímače sú založené na meraní kapacity medzi elektródami umiestnenými v poréznej polymérnej membráne. Vodné pary prenikajú do membrány a menia kapacitu medzi elektródami. 

Sensirion žije senzormi

Porovnanie senzorov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Sensirion žije senzormi

Tabuľka je dostupná aj vo formáte PDF.

Za zmienku stojí

Senzory STSx
Senzor teploty STS21 má rovnaké parametre ako SHT21 ale nižšiu priemernú spotrebu 20uA, pretože T_meas=66ms namiesto T_meas+RH_meas=66ms+22ms pre SHT21. STS3x majú rovnaké parametre ako SHT3x ale merajú iba teplotu.

Životný cyklus senzorov
Senzory SHT1x sa už nevyrábajú, preto použite generáciu SHT3x. Migrácia vyžaduje redizajn DPS kvôli odlišnému puzdru a zmeny v SW, pretože SHT3x používajú rozhranie I2C namiesto S-bus.

Výroba senzorov SHT7x bola tiež ukončená, použite prosím SHT85. Migrácia vyžaduje zmeny v SW, pretože SHT85 používa rozhranie I2C.

SHT2x a SHTC1 sú sériovo vyrábané, nie je v pláne ukončenie ich výroby ale pre nové projekty vám odporúčame použiť verzie SHT3x a SHTC3.

SHTW1 sa už tiež nevyrába, použite prosím senzor SHTW2, ktorý má odlišné puzdro, takže je potrebný redizajn DPS.

Prevádzka z batérie
Lithium (Lithium-thionyl Chloride) batéria má nominálne napätie 3V (3.6V). Batéria je plne vybitá, keď napätie klesne na 2V (cut-off voltage). Všetky RH&T a T senzory majú malú spotrebu a môžu byť napájané z batérie ale:

● SHT3X pracujú v rozsahu 2.15 až 5.5V – nedokážu využiť plnú kapacitu batérie
● SHTC1, SHTW2 pracujú v rozsahu 1.62 až 1.98 – potrebujú stabilizátor napätia a konvertor úrovní pre I2C
● SHTC3 pracuje v rozsahu 1.62 až 3.6V – pokrýva celý rozsah napätí batérie

Testovacie kity
Sensirion ponúka modulárne testovacie kity skladajúce sa z SEK SensorBridge, SEK-SHT31 (SHT35, SHTC3, SHTW2)-Sensors a voľne stiahnuteľného SW pre vizualizáciu nameraných dát ControlCenter.

Sensirion žije senzormi

Senzory pre automobilový priemysel

Senzory SHT3xA a STS3xA značky Sensirion sú dnes priemyselným štandardom pre snímanie vlhkosti a teploty v automobilových aplikáciách. Ich dizajn a spoľahlivosť sú špeciálne optimalizované tak, aby spĺňali vysoké štandardy kvality automobilového priemyslu.

Aplikácie:

 • Kontrola klímy vo vozidle
 • Prevencia zahmlievania skiel
 • Monitorovanie RH/T pre klimatický manažment kritickej elektroniky

Základné hodnoty pre automobilový trh:

 • Spĺňa požiadavky na kvalitu v automobilovom priemysle podľa IATF 16949 a AEC-Q100
 • Vysoká spoľahlivosť, robustnosť a presnosť
 • Viac ako 20 rokov skúseností v oblasti snímania vlhkosti a teploty
 • Osvedčené výsledky: tretia generácia snímačov vlhkosti v automobilovom priemysle

Senzory CO2_eq a VOC z oxidu kovov

Princíp činnosti

Senzor obsahuje snímací element vyrobený z oxidu kovov (MOX), ktorý je polovodič typu n, snímacích elektród a ohrievača. Najčastejšie používaným MOX je v súčasnosti SnO2. Snímací prvok sa zahrieva na optimálnu teplotu pre detekciu cieľového plynu. Typická teplota je v rozsahu 200 až 400°C.

Kyslík z atmosféry sa adsorbuje na snímacom elemente, viaže jeho elektróny a vedie tak k tvorbe ochudobnenej vrstvy. Ak sú v okolitej atmosfére prítomné aj molekuly oxidačných alebo redukčných plynov, môžu reagovať s adsorbovanými iónmi kyslíka a predtým viazané elektróny sú opäť dostupné ako nosiče náboja v snímacom elemente. Toto vedie k zníženiu energetickej bariéry v pásovom modeli polovodiča, čo sa prejaví zvýšením vodivosti.

Sensirion žije senzormi

SGP30 a SGPC3

Sensirion zašiel ešte o krok ďalej – integroval niekoľko MOX snímacích elementov spolu s elektronikou do jednoducho použiteľných kalibrovaných senzorov pre použitie v interiéri. SGP30 vypočítava ekvivalentnú koncentráciu CO2_eq z nameranej koncentrácie H2 a meria koncentráciu VOC. SGPC3 meria iba koncentráciu VOC. Obidva senzory poskytujú namerané hodnoty cez rozhranie I2C.

Najdôležitejšie vlastnosti sumarizuje nasledujúca tabuľka.

Sensirion žije senzormi

Tabuľka je dostupná aj vo formáte PDF.

Viac informácií vám poskytnú články SGP 30 – polovodičový senzor, ktorý mení pravidlá hry a Senzor prchavých látok s odberom iba 65 mikroampérov

Testovacie kity

Budete potrebovať SEK SensorBridge a SEK-SGP30 (SGPC3)-Sensors.

Senzor CO2 - SCD30

Princíp činnosti

NDIR (Non Dispersive Infra-Red) senzory využívajú fakt, že molekuly CO2 absorbujú žiarenie určitej vlnovej dĺžky. Vlnová dĺžka okolo 4,2 um je maximálne absorbovaná CO2 a minimálne absorbovaná ostatnými plynmi v ovzduší.

Sensirion žije senzormi

Stojí za zmienku

Referenčný kanál kompenzuje drift, ak sú kanály ovplyvnené rovnakým spôsobom (napr. intenzita svetla). Dvojkanálový princíp nedokáže zaručiť presnosť po montáži. Vykonajte kalibráciu po montáži, aby sa obnovila presnosť.

Testovacie kity

Budete potrebovať SEK SensorBridge a SEK-SCD30-Sensor.

Viac informácií o SCD30 vám poskytne článok SCD30 je viac než NDIR CO2 senzor.

Senzor CO2 - SCD40

SCD40 je miniatúrny senzor CO2, RH a teploty novej generácie. Tento senzor je založený na foto akustickom princípe snímánia a patentovanej technológii SensirionPAsens® a CMOSens®.

Hlavné vlastnosti:

 • Rozmery 10,1 mm x 10,1 mm x 6,5 mm
 • Rozsah merania: 0 až 40 000 ppm
 • Presnost ± (30 ppm + 3%)
 • Plne kalibrovaný a linearizovaný výstup
 • I2C rozhranie
 • SMD puzdro

Vzorky by mali byť k dispozícii v auguste 2020, hromadná výroba je plánovaná na september 2020.

Senzor aerosólových častíc SPS30

Princíp činnosti

Senzory využívajú vlastnosti svetla rozptýleného na častici na meranie počtu, veľkosti a koncentrácie častíc. Základné komponenty sú: zdroj svetla namierený na častice, detektor merajúci svetlo rozptýlené časticou a elektronické obvody, ktoré spracúvajú a analyzujú výstup z detektora.

Viac informácií vám poskytne článok Technologický prelom v optických PM senzoroch.

Stojí za zmienku

SPS30 meria hmotnostnú koncentráciu aerosólových častíc PM1.0, PM2.5, PM4 a PM10.

PM10 znamená všetky častice menšie ako 10um. SPS30 má detekčný limit 0,3um, klasifikuje teda ako PM10 častice v rozsahu 0,3 až 10um. Podobne ako PM4 sú klasifikované častice v rozsahu 0,3 až 4um.

V atmosfére je vždy viac malých častíc. Nasledujúci graf získaný z laboratórneho merania s koncentrovaným aerosólom ukazuje, že štatistický výskyt častíc v rozsahu 4 až 10um je približne 300 krát nižší ako výskyt častíc z rozsahu 0,5 až 1um, dokonca aj pre veľmi koncentrované aerosóly.

Sensirion žije senzormi

Ak si uvedomíte, že sa rozsahy detekcie prekrývajú a štatistický výskyt častíc PM1 môže byť 300 krát vyšší ako PM10, porozumiete tomu, prečo SPS30 poskytuje podobné hmotnostné koncentrácie pre PM1.0, PM2.5, PM4 a PM10.

Senzory rozdielu tlakov

Princíp činnosti

Senzor rozdielu tlakov používa MEMS kalorimetrický mikrosenzor. Snímací element sa skladá z dvoch snímačov teploty a malého vyhrievacieho elementu. Rozdiel teplôt nameraný senzormi korešponduje s hmotnostným prietokom pretekajúcim čipom.

Sensirion žije senzormi

Výstupná hodnota je vždy rozdiel tlakov a senzory sú teplotne kompenzované pre hmotnostný prietok alebo rozdiel tlakov.

Prečítajte si prosím aplikačnú poznámku Selection Guide Differential Pressure Sensors a Whitepaper Differential Pressure Sensors Efficient Gas Flow Measurements in Bypass, ktoré vám pomôžu porozumieť základným princípom senzorov.

Porovnanie senzorov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Sensirion žije senzormi

Tabuľka je dostupná aj vo formáte PDF.

Stojí za zmienku
Výhody tepelného princípu činnosti.

Nie sú tu žiadne pohyblivé súčiastky – senzor je robustný a spoľahlivý
● Žiaden drift
● Žiaden ofset
● Žiadna citlivosť na umiestnenie
● Žiadna hysterézia

Vysoká citlivosť v okolí nuly

● Veľmi široký dynamický rozsah
● Presnosť lepšia ako 0.04% FS (Full Scale) v okolí nuly

Sensirion žije senzormi

SDP8xx s rôznymi I2C adresami

Senzory SDP8x0 majú I2C adresu 0x25, SDP8x1 majú I2C adresu 0x26, čo umožňuje použitie dvoch snímačov na tej istej zbernici I2C.

Meranie prietoku plynu v bypasse

Najlepší spôsob ako merať hmotnostný prietok v bypass konfigurácii je použiť senzor rozdielu tlakov s teplotnou kalibráciou pre hmotnostný prietok. Senzory Sensirion majú najvyššiu citlivosť v okolí nuly, čo umožňuje použiť obmedzovač prietoku, ktorý vytvára iba malý úbytok tlaku.

Keď využijeme elektro-mechanické analógie:

● Hmotnostný prietok -> elektrický prúd I
● Obmedzovač prúdenia mierne zvyšuje odpor prúdeniu plynu -> elektrický odpor R
● Potom teda I*R=V-> rozdiel tlakov

Sensirion žije senzormi

Kanálik vo vnútri senzora je tenký a má teda veľký odpor. Kvôli výrobným toleranciám má odpor veľký rozptyl. Obmedzovač prúdenia má malý odpor a veľmi malý rozptyl odporu, pretože môže byť vyrobený veľmi presne. Keďže senzor meria rozdiel tlakov (napätie) a R_s >> R_fr, nie je nutné rekalibrovať systém pri výmene senzora.

Testovacie kity

Budete potrebovať EK-P4 pre testovanie senzora SDP31 a EK-P5 pre testovanie senzora SDP810-500 Pa a viewer SW.

Prietokomery pre kvapaliny

Princíp činnosti

Prietokomery používajú MEMS kalorimetrický mikrosenzor. Kanálik vo vnútri senzora je pokrytý inertným materiálom, takže kvapalina sa nedotýka priamo mikrosenzora.

Sensirion žije senzormi

Senzory sú navrhnuté na meranie prietoku kvapalín v rozsahu ul/min do stoviek ml/min.

Sensirion žije senzormi

● Prietokomery SLx s robustným krytom sú prvou voľbou pre náročné priemyselné prostredia a testovacie zostavy alebo samostatné aplikácie. Všetky prietokomery poskytujú rovnaký elektrický konektor a boli navrhnuté na prevádzku s káblami SCC1-USB, SCC1-RS485 a SCC1-Analog.
● Prietokomery Lx sú ideálne pre integráciu do prístroja, zariadenia alebo OEM systému, napr. diagnostických alebo biologických aplikácií
● Senzory radu LPG10 sú vyrobené z miniatúrneho planárneho čipu na skle. Sú vhodné pre aplikácie s nízkym prietokom a obmedzeným priestorom na zabudovanie. Vďaka svojim fluidným portom umožňujúcim kompaktnú integráciu do mikrofluidných rozvodov.
● Séria LD20 bola navrhnutá ako komponent na jedno použitie pre biomedicínske aplikácie.
SLF3x má radikálne optimalizovaný mechanický dizajn, ktorý poskytuje najlepší pomer cena / výkon. Senzor maximalizuje bezpečnosť, stabilitu a dlhodobú spoľahlivosť pre širokú škálu aplikácií, vrátane oblasti diagnostiky, analytických prístrojov a biologických vied.

Schopnosť presne merať malý prietok kvapalín predurčuje tieto senzory pre aplikácie ako:

● Procesy dávkovania v polovodičovom priemysle
● Obrábanie s minimálnou spotrebou maziva (MQL)
● Spracovanie potravín
● Dávkovanie liekov a infúzií
● Analýza krvi / sekvenovanie
● Prietoková cytometria
● DNA sekvenovanie

Porovnanie senzorov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Sensirion žije senzormi

Tabuľka je dostupná aj vo formáte PDF.

Testovacie kity
Prietokomery SLI, SLS, SLG, alebo SLQ sa dajú objednať ako kity. Okrem prietokomeru podľa vášho výberu, obsahuje kit všetko potrebné, aby umožnil začatie merania do 10 až 15 minút.

Pre snímače prietoku LD20 a SLF3x ponúkame testovacie kity, ktoré obsahujú ďalšie príslušenstvo pre montáž a pripojenie k PC.

Hmotnostné prietokomery pre plyny

Princíp činnosti

Podobne ako ostatné prietokové senzory, tiež používajú MEMS kalorimetrický mikrosenzor.

Séria SFM3x je navrhnutá pre použitie v lekárskych dýchacích prístrojoch. Séria SFM4x sú hmotnostné prietokomery pre všeobecné použitie.

Sensirion žije senzormi

Porovnanie senzorov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Sensirion žije senzormi

Tabuľka je dostupná aj v PDF formáte.

Všetky spomínané senzory vám vieme dodať za výhodných podmienok ihneď z nášho skladu alebo priamo od dodávateľa na objednávku.

Viac informácií o produktoch Sensirion, vám radi poskytneme na adrese sensirion@soselectronic.com.

Videá

Sensirion sensors measure reliably all the important environmental parameters such as relative humidity, temperature, the concentration of CO2, VOC and concentration of particulate matter. Sensirion also offers sensors for measuring liquid flow and the gas mass flow.

Nezmeškajte takéto články!

Páčia sa Vám naše články? Nezmeškajte už ani jeden z nich!
Nemusíte sa o nič starať, my zabezpečíme doručenie až k Vám.

Doplňujúce produkty


SFM3300-250-AW SENSIRION  
SFM3300-250-AW

Mass Flow Meter Air ±250slm I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 305394
Výrobca: SENSIRION
na sklade 14 ks
1 ks+
30 ks+
159,00 €
150,00 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM3300-250-D SENSIRION  
SFM3300-250-D

Mass Flow Meter Air ±250slm I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 313557
Výrobca: SENSIRION
na sklade 7 ks
1 ks+
30 ks+
30,00 €
27,00 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM3200-AW (SFM3200-250-AW) SENSIRION  
SFM3200-AW (SFM3200-250-AW)

Hmotnostný prietokomer vzduch -100...250slm I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298810
Výrobca: SENSIRION
na sklade 7 ks
1 ks+
124,18 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SEK-SFM3019 SENSIRION  
SEK-SFM3019

SFM3019 s káblom pre SEK SensorBridge

Vývojové prostriedky

Obj. číslo: 337452
Výrobca: SENSIRION
na sklade 2 ks
1 ks+
126,00 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SEK-SFM3200 SENSIRION  
SEK-SFM3200

SFM3200 s káblom pre SEK SensorBridge

Vývojové prostriedky

Obj. číslo: 326810
Výrobca: SENSIRION
na sklade 2 ks
1 ks+
148,00 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SEK-SFM3000 SENSIRION  
SEK-SFM3000

SFM3000 s káblom pre SEK SensorBridge

Vývojové prostriedky

Obj. číslo: 326809
Výrobca: SENSIRION
na sklade 3 ks
1 ks+
129,00 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SEK-SensorBridge SENSIRION  
SEK-SensorBridge

Základná jednotka pre snímače SEK-XXX

Vývojové prostriedky

Obj. číslo: 313470
Výrobca: SENSIRION
na sklade 14 ks
(31.05.2024: 6 ks)
1 ks+
68,50 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SLF3S-1300F SENSIRION  
SLF3S-1300F

Liquid Flow Meter H2O, IPA 40mll/min I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 313519
Výrobca: SENSIRION
na sklade 3 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
250 ks+
107,00 €
105,00 €
103,00 €
102,00 €
98,90 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SLF3x Clamp SENSIRION  
SLF3x Clamp

SLF3x mounting clamp

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 313522
Výrobca: SENSIRION
na sklade 9 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
125 ks+
250 ks+
3,99 €
3,77 €
3,67 €
3,55 €
3,45 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

Evaluation Kit SLF3S-1300F SENSIRION  
Evaluation Kit SLF3S-1300F

Testovací Kit pre SLF3S-1300F

Vývojové prostriedky

Obj. číslo: 313521
Výrobca: SENSIRION
na sklade 2 ks
1 ks+
215,00 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SPS30 SENSIRION  
SPS30

Senzor pevných a kvapalných častíc PM1.0, PM2.5, PM4, PM10

Iné senzory

Obj. číslo: 304234
Výrobca: SENSIRION
na sklade 1147 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
140 ks+
280 ks+
28,90 €
27,40 €
26,90 €
26,10 €
25,30 €
24,00 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SCD30 SENSIRION  
SCD30

Kalibrovaný NDIR modul pre meranie CO2, teploty a RH

Senzory plynov

Obj. číslo: 290529
Výrobca: SENSIRION
na sklade 0 ks
(14.06.2024: 200 ks)
(19.07.2024: 200 ks)
(26.07.2024: 400 ks)
(02.08.2024: 200 ks)
1 ks+
10 ks+
40 ks+
120 ks+
200 ks+
47,20 €
42,00 €
38,80 €
37,00 €
36,50 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SDP810-500Pa SENSIRION  
SDP810-500Pa

Senzor rozdielu tlakov, -500…500 Pa, hadička, I2C

Senzory tlaku

Obj. číslo: 232928
Výrobca: SENSIRION
na sklade 1149 ks
1 ks+
20 ks+
50 ks+
80 ks+
160 ks+
240 ks+
21,50 €
20,00 €
19,50 €
19,00 €
18,50 €
17,80 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SDP31 (SDP31-500Pa-TR-250pcs) SENSIRION  
SDP31 (SDP31-500Pa-TR-250pcs)

Senzor rozdielu tlakov -500…500Pa port D2x2,5mm I2C

Senzory tlaku

Obj. číslo: 212104
Výrobca: SENSIRION
1 ks+
250 ks+
1500 ks+
20,00 €
19,00 €
17,90 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT30-DIS-B (SHT30-DIS-B2.5kS) SENSIRION  
SHT30-DIS-B (SHT30-DIS-B2.5kS)

Senzor vlhkosti a teploty I2C DFN8

Senzory vlhkosti

Obj. číslo: 186949
Výrobca: SENSIRION
na sklade 282 ks
(19.07.2024: 2500 ks)
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
500 ks+
1000 ks+
2,33 €
1,89 €
1,72 €
1,60 €
1,50 €
1,45 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT31-DIS-F (SHT31-DIS-F2.5KS) SENSIRION  
SHT31-DIS-F (SHT31-DIS-F2.5KS)

Senzor vlhkosti a teploty I2C DFN8 s filtrom

Senzory vlhkosti

Obj. číslo: 229928
Výrobca: SENSIRION
na sklade 1693 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
500 ks+
1000 ks+
4,69 €
4,30 €
4,00 €
3,79 €
3,59 €
3,20 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT31-DIS-P (SHT31-DIS-P2.5kS) SENSIRION  
SHT31-DIS-P (SHT31-DIS-P2.5kS)

Senzor vlhkosti a teploty I2C DFN8 s ochrannou páskou

Senzory vlhkosti

Obj. číslo: 218131
Výrobca: SENSIRION
na sklade 4269 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
500 ks+
1000 ks+
4,44 €
3,52 €
3,00 €
2,69 €
2,61 €
2,48 €
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača
Súhlasíte s ukladaním cookies?
Vitajte na stránkach SOS electronic. Skôr než vstúpite do nášho online sveta, vás chceme požiadať o možnosť ukladania súborov cookies do vášho prehliadača. Váš súhlas nám pomôže zobrazovať stránku bezchybne, merať jej výkon a sledovať ďalšie štatistiky. Okrem toho Vám môžeme prinášať ponuku našich produktov a služieb šité doslova na mieru. Cookies poskytujeme aj tretím stranám. No u nás ste v bezpečí.
Správne fungovanie webu
Stabilnejšia technická kontrola
Lepšia marketingová ponuka

Viac o súboroch cookies
Viac o spracovaní osobných údajov

Nevyhnutné Len vybrané Prijať všetky cookies