SIT1552AI-JE-DCC-32.768E nabízí počáteční přesnost při 25°C ±5 ppm, stabilitu frekvence v rozsahu teplot -40 až 85°C ±5 ppm a stabilitu frekvence vs napájecí napětí v rozsahu 1,5 až 3,6 V ±1,5 ppm.

Největší odchylka frekvence je tedy ±11,5 ppm.

Pro porovnání – tuning fork krystal nabízí počáteční přesnost při 25°C ±20 ppm a parabolický teplotní koeficient -0,04e-6/°C2, což se promítne do odchylky frekvence -169 ppm při -40°C a -144 ppm při 85°C.

Více informací o oscilátorech značky SITIME vám rádi poskytneme na adrese info@soselectronic.cz