2017
- Wzrost wartości zapasów do 3 mln EUR

2016
- Odnowienie strony internetowej

2015
- Nagroda „Best Employer 2015“

2014
- Zwiększenie wartości magazynu o 100%

2013
- Połączenie z partnerem strategicznym – Conrad

2012
- Nowy Katalog Rozwiązań SOS
- Stopniowa zmiana w orientacji strategii – wyspecjalizowana dystrybucja dla przemysłu

2009
- SOS electronic PL

2008
- SOS electronic RO

2007
- Nowa siedziba główna w Koszycach

2006
- Magazyn centralny w Koszycach

2004
- SOS electronic DE

2003
- Uruchomienie sklepu on-line oraz katalogu elektronicznego

2002
- SOS electronic HU

1997
- Utworzenie strony internetowej www.soselectronic.sk

1996
- 1. wystawa w Nitrze
- 1. katalog drukowany

1995
- SOS electronic SK

1991
- SOS electronic CZ