Obvod LTM4607 je určený pre napájacie systémy so vstupným napätím 4,5 až 36V, stabilizuje výstupné napätie v rozmedzí 0,8 až 24V a dokáže dodávať do záťaže výkon až 190W.
LTM4607 integruje v jednom puzdre synchrónny Buck/Boost DC/DC controller, 4ks N-MOSFET, vstupné aj výstupné filtračné kondenzátory a kompletný kompenzačný obvod a to všetko v plastovom puzdre 15x15x2,8mm LGA (Land Grid Array).
K tomuto modulu stačí pripojiť 3 (tri!) externé súčiastky – cievku, dva spätnoväzobné rezistory a kondenzátory pre kompletné riešenie napájania.
LTM4607 je možné použiť v širokom spektre aplikácií v priemysle, telekomunikáciách, automobilovom priemysle a vo výkonných batériou napájaných systémoch.
Pracuje v rozmedzí teplôt -40 až +85°C, naša firma dodáva tento obvod na objednávku.