J. Jarábek: Situácia na trhu so surovinami potrebnými na výrobu komponentov je aj naďalej dynamická

Precíznosť, profesionalita, rozvážnosť. Prívlastky, ktoré definujú nielen proces nákupu elektronických súčiastok pre ich ďalšiu distribúciu zákazníkom, ale aj odpovede vyplývajúce z rozhovoru s manažérom nákupného oddelenia spoločnosti SOS electronic Jozefom Jarábekom. Aj napriek jeho vysokému pracovnému nasadeniu, schopnosti rýchlej reakcie na zmeny a požiadavky trhu si ochotne našiel čas nielen na tento rozhovor, ale ako sám tvrdí, má ho aj pre svoju rodinu, šport či prácu v záhrade. Rozhovor viedla Petra Juhasová.

J. Jarábek: Situácia na trhu so surovinami potrebnými na výrobu komponentov je aj naďalej dynamická


V predošlom vydaní časopisu SOS news sme CEO spoločnosti Jánovi Sesztákovi položili otázku, ktorá ho podľa jeho vlastných slov prekvapila. Ak teda dovolíte, položím ju aj vám. Ako sa máte? 

Asi sa z toho stane niečo ako štafetový kolík… Mňa to rovnako prekvapilo, ale ďakujem, mám sa dobre. V tejto „rýchlej“ dobe, kde sa situácia na trhu mení z hodiny na hodinu, tak trošku aj rýchlo a vždy v strehu. Všetci sme zdraví, ciele a targety sa plnia, vedenie je spokojné, takže vládne všeobecná spokojnosť.


V spoločnosti SOS electronic pôsobíte na oddelení nákupu už viac ako 10 rokov, z toho dva roky na pozícii manažéra nákupného oddelenia. Ako sa za ten čas z vašich skúseností zmenil svet elektrosúčiastok? 

Veľmi. Sektor elektroniky a elektrotechniky je totiž veľkým a atraktívnym trhom. Vďaka legislatíve sa svet usiluje najmä o vyššiu palivovú alebo energetickú účinnosť. Tá podnietila rast elektroniky hlavne v automobilovom, stavebnom a osvetľovacom sektore. Priemyselná výroba sa stala „inteligentnou“ a čoraz viac automatizovanou. Starnúce, a to nielen európske obyvateľstvo a tlaky na efektívnejšie náklady zdravotnej starostlivosti tiež zvýšili dopyt po elektronických inováciách aj v tomto sektore. Netreba zabúdať na IoT, ktoré ovplyvňuje všetky druhy technologických aplikácií a zariadení od automobilového priemyslu až po spotrebnú elektroniku. Existuje množstvo elektronických komponentov, ktoré umožňujú technológiu IoT, a kľúčovými komponentmi sú prevádzkové zbernice, kabeláž, komunikačné moduly na prenos údajov a informácií, ako aj elektrické motory a, samozrejme, softvér. Toto sú produktové oblasti, v ktorých nastali najväčšie zmeny zamerané v konečnom dôsledku na zvýšenie pohodlia  používateľov, funkčnosť a efektivitu.


Posledné dva roky sú veľmi turbulentné. Ako ovplyvnili dve veľké udalosti posledných dní a rokov dodávku súčiastok?

Pandémia Covid-19 mala nepochybne vplyv na mnohé odvetvia vrátane elektroniky, zdravotníctva či cestovného ruchu. Tvrdo zasiahla elektronický priemysel, pretože dodávateľský reťazec bol značne narušený. Napriek postupnému uvoľňovaniu obmedzení v jednotlivých krajinách stále silno pociťujeme vplyv zdravotnej krízy na elektronický priemysel. V súčasnosti je veľký nedostatok polovodičov, elektronických komponentov, ktoré sa nachádzajú v každom modernom elektronickom systéme. Prechod do home-officov, potreba konektivity a značný nárast dopytu po elektronických zariadeniach viedli k enormnému dopytu po elektronických komponentoch a ten mal zásadný vplyv na dodacie lehoty a cenu samotných komponentov. Výrobe polovodičov dnes dominujú tri spoločnosti: americký Intel, jej juhokórejský konkurent Samsung a skupina TSMC so sídlom na Taiwane. Aj ten najmenší problém, s ktorým sa tieto spoločnosti stretávajú, priamo zasahuje každého, kto v našom sektore pôsobí. Počas tejto krízy sa výrobcovia  pokúšajú nájsť alternatívy a riešenia na zvýšenie odolnosti svojich dodávateľských reťazcov. Dodávateľský reťazec polovodičového priemyslu, ktorý bol vážne postihnutý už počas obdobia covidu, môže zaznamenať ďalšie problémy v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Konflikt môže mať vplyv na dodávky neónových a hexafluórbutadiénových plynov, ktoré sú nevyhnutné na výrobu polovodičových čipov, keďže hlavnými producentmi týchto plynov sú Ukrajina a Rusko. Nedostatok polovodičov zasiahol priemyselné odvetvia na celom svete, pričom automobilový a elektronický priemysel patria medzi najviac postihnuté odvetvia.


Okrem týchto udalostí začína byť problém aj so surovinami, ktoré sú potrebné na výrobu súčiastok. Aký to má popri vojne a pandémii dosah na ich dodávku? 

Situácia na trhu so surovinami potrebnými na výrobu komponentov je aj naďalej dynamická. Pandémia prerušila operácie v stovkách baní po celom svete, čo spôsobuje nedostatok kritického zlata a striebra. Ceny kovov ako meď, zlato, paladium, ale aj plast sú vysoko reaktívne na nedostatok pracovných síl spôsobený covidom a majú stúpajúcu tendenciu, čo v konečnom dôsledku zvyšuje ceny komponentov a predlžuje dodacie lehoty. Či už ide o čistý dopyt po určitých typoch technológií, nedostatok surovín alebo logistické výzvy, žiaľ, nikto zatiaľ nedokáže predpokladať, kedy sa dodacie lehoty a ceny vrátia na úroveň pred pandémiou. Tento bezprecedentný dopyt naďalej podnecuje potrebu surovín a postupného rozširovania kapacity, čo vedie k zvýšeniu cien produktov v snahe držať krok s rastom cien surovín a logistických nákladov. Je dôležité mať na pamäti, že možné budúce vlny covidu, prírodné katastrofy, geopolitické udalosti alebo akákoľvek iná kríza môžu kedykoľvek ovplyvniť a znížiť kapacitu trhu surovín, čo môže viesť k opätovnému zvýšeniu cien surovín a v konečnom dôsledku samotného komponentu. Vo všeobecnosti sa situácia na trhoch so surovinami nezlepšuje a stále je badateľný negatívny trend z hľadiska predlžovania dodacích lehôt, zvyšovania cien a nedostatku materiálu na trhu. Rekordne dlhé dodacie lehoty surovín, rozsiahly nedostatok kritických základných materiálov, rastúce ceny komodít a ťažkosti pri preprave produktov naďalej ovplyvňujú všetky segmenty hospodárstva.

J. Jarábek: Situácia na trhu so surovinami potrebnými na výrobu komponentov je aj naďalej dynamická

Z médií sa tiež dozvedáme, že je nedostatok čipov. O čo vlastne ide? Ako na tento problém reaguje spoločnosť SOS electronic?

Dôvodom je enormný nárast dopytu po elektronických produktoch a ten dopyt je taký vysoký a nepredvídaný, že dodávateľské reťazce nie sú schopné udržať tento krok a musia počkať, kým dopyt neklesne na zvládnuteľnejšiu úroveň alebo kým sa nevyriešia problémy s väčším množstvom kapacity v dodávateľskom reťazci. Prvý nedostatok elektronických súčiastok nastal už v roku 2019. Aby sa zmiernili výrobné problémy spôsobené americkým ekonomickým embargom voči Číne, čínske spoločnosti naskladnili obrovské množstvá súčiastok. O niekoľko mesiacov neskôr, s vypuknutím pandémie COVID-19, svet elektroniky bolestne pocítil svoju závislosť od Číny, pokiaľ ide o primárne produkty a výrobné zariadenia, a to najmä preto, že nákladné prístavy museli byť zatvorené. Prírodné katastrofy v juhovýchodnej Ázii a USA prinútili zastaviť výrobu v kľúčových továrňach na výrobu polovodičov, čo situáciu ešte zhoršilo. Chlad v Texase ochromil napájacie zdroje a závody Infineon, Intel, NXP, Samsung či Texas Instruments. Zemetrasenie a požiar vo výrobe zničili továreň spoločnosti Renesas, svetového lídra v oblasti mikrokontrolérov. Taiwan hlásil najhoršie sucho za posledných 56 rokov a v Číne nastala vládna regulácia elektriny. Ďalším problémom je, že len časť enormného nárastu objednávok v roku 2021 bola spôsobená dodatočným dopytom. Oveľa väčší podiel je spôsobený dlhými dodacími lehotami, nedostatkami a tzv. panikovými rezerváciami. Tí, ktorí môžu, si robia zásoby, aby sa zabezpečili proti nedostatku materiálu. Zákazníci objednávajú viac, ako potrebujú, a ak je to možné, od rôznych dodávateľov v nádeji, že aspoň odniekiaľ dokážu pokryť svoje potreby. V dodávateľskom reťazci robia ostatní zákazníci to isté, a tak sa zrazu dopyt prehnane zvyšuje bez toho, aby bol pokrytý zodpovedajúcim nárastom spotrebiteľského dopytu. Ekonómovia túto situáciu nazývajú efekt biča. My situáciu, samozrejme, sledujeme a oveľa častejšie komunikujeme s našimi partnermi. Problémové komponenty, u ktorých je predpoklad predĺženia termínov alebo samotná alokácia, sa snažíme dopĺňať na sklad vo zvýšených množstvách. Rovnako sledujeme celkovú situáciu na trhu, na základe ktorej robíme potrebné kroky pre plynulé dodávky tovarov našim zákazníkom. 


Rýchlo sa meniaci svet si vyžaduje aj veľkú flexibilitu. Ako sa s tým vyrovnáva oddelenie nákupu v SOS electronic, pokiaľ ide o spoluprácu s dodávateľmi? Ako sa rozhodujete pri výbere, tak aby bola ponuka dostatočne aktuálna, ale zároveň kvalitná? 

Existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú výber dodávateľov, a naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s mnohými z nich. Dodávatelia totiž zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní určených cieľov a pri samotnom úspechu spoločnosti. Aby podniky našli a spolupracovali s tými správnymi dodávateľmi, musia zvážiť niekoľko kritických faktorov vrátane ceny, hodnoty za peniaze, kvality, spoľahlivosti, schopnosti reagovať a prispôsobovať sa. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri výbere komponentov, ktoré sú v našej ponuke. Komunikujeme s našimi dodávateľmi a zákazníkmi, sledujeme trendy na trhu a v neposlednom rade sledujeme aj ukazovatele, ktoré nám indikujú, akým smerom sa trh uberá. Pri výbere správnych produktov v našej ponuke participujú aj iné oddelenia, ako produktový manažéri a, samozrejme, predajcovia, ktorí sú kontakte s našimi zákazníkmi. 


Ako sa rozhodujte v spleti informácií? Musíte totiž brať do úvahy nielen externé udalosti, ale prostredníctvom predajného oddelenia aj spätnú väzbu od zákazníka. Je to vôbec možné?  

Spätná väzba od zákazníkov je pre naše budúce rozhodnutia, možné inovácie a napríklad aj skladbu nášho skladu nevyhnutná. Takisto je nevyhnutná aj na meranie spokojnosti súčasných zákazníkov, či už ide o kvalitu nakupovaných tovarov, cien, ale aj samotnej dostupnosti tovarov. Získanie prehľadu o tom, ako zákazníci vnímajú našu prácu, podporu a spoločnosť, je neoceniteľné. Pravidelne komunikujeme s našimi predajcami, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi, a od nich získavame spätnú väzbu. Počas pandémie sme sa vo väčšej miere spoločne stretávali online priamo so zákazníkmi a s výrobcami, kde sme mohli spätnú väzbu získať priamo od nich. Spätná väzba a celková komunikácia je pre dlhodobú spoluprácu dôležitá a aj na základe nej sa vieme pripraviť na budúce projekty našich zákazníkov, zlepšenie našej práce a servisu.

J. Jarábek: Situácia na trhu so surovinami potrebnými na výrobu komponentov je aj naďalej dynamická

Povedzme si otvorene: je vôbec možné plánovať v týchto ťažkých a neistých časoch niečo vopred? 

Samozrejme, nie je to ľahké. Nikto z nás a rovnako ani nikto z našich partnerov či konkurentov nemá krištáľovú guľu.:) V každom prípade je nevyhnutné, aby nákupné oddelenie v rámci spoločnosti pri obstarávaní minimalizovalo nákupné náklady pri zachovaní štandardov kvality a množstve tovaru. Plán obstarávania je proces, v ktorom sa spoločnosť rozhodne, čo je potrebné nakúpiť, kde to nakúpi, kedy a v akom množstve má byť tovar dodaný. Mnohé oddelenia v rámci našej spoločnosti sú zapojené do obstarávacieho procesu, aby pri   rozhodovacích procesoch bola dosiahnutá efektivita. Dobre naplánovaný proces obstarávania by mal spĺňať potreby spoločnosti prostredníctvom hladkého toku dodávateľského reťazca. Na implementáciu úspešného systému obstarávania musí spoločnosť dodržiavať požiadavky plánovania obstarávania vrátane identifikácie potreby jednotlivých tovarov, prieskumu a výberu dodávateľov, porovnávať jednotlivé ponuky, zisťovať a eliminovať riziko, byť v kontakte s dodávateľom a pravidelné hodnotenie dodávateľov.


Ako je teda v tej rýchlosti možné rozlišovať kvalitných a nekvalitných dodávateľov?

Správny výber dodávateľa je pre našu spoločnosť rozhodujúcim faktorom. Len na základe správneho výberu je možné vybudovať si trvalý a vzájomne výhodný vzťah. Zlý výber dodávateľa môže mať ekonomické dopady na spoločnosť. Nie je ťažké nájsť dodávateľa, ktorý ponúka tovar vo výhodných cenách, no neskôr si uvedomíme, že kvalita ich produktov nespĺňa naše očakávania alebo nás možno neinformujú o priebehu našich objednávok atď. Výber nesprávneho dodávateľa môže totiž spôsobiť zvýšené náklady, meškanie dodávok alebo dokonca poškodiť povesť našej spoločnosti. Pri výbere nových dodávateľov sa snažíme o dôkladné preverenie našich vysokých požiadaviek a pri existujúcich sledujeme rôzne faktory a kritériá, na základe ktorých ich priebežne hodnotíme. Na základe tohto hodnotenia sú im prisúdené rôzne statusy a rozhoduje sa o ďalšej spolupráci.


Pandémia urýchlila digitalizáciu a stretnutia sa presunuli do online priestoru. Ako sa vaše oddelenie vyrovnalo s tým, že nebol možný osobný kontakt s dodávateľmi?

Efektívna komunikácia bola vždy kľúčom ku všetkým zdravým vzťahom, či už ide o internú komunikáciu alebo o komunikáciu s našimi partnermi. Počas lockdownov, povinných karantén a home officov si ľudia rýchlo osvojili nástroje online komunikácie. Pracovné činnosti či stretnutia, o ktorých prevládalo presvedčenie, že ich možno vykonávať iba osobne v office, sa presunuli do online priestoru. Keďže osobné stretnutia neboli možné, naša spoločnosť pripravila nástroje, vďaka ktorým sme v spojení s dodávateľmi a môžeme spolupracovať na obrovské vzdialenosti. To ešte pred niekoľkými rokmi nebolo možné. V minulých rokoch naša spoločnosť urobila veľa dôležitých krokov v rámci digitalizácie, a preto bol prechod do home officov veľmi rýchly a bezproblémový. Rovnakým spôsobom reagovali aj naši partneri, a preto komunikácia a stretnutia online boli a sú bez problémov. Samozrejme, preferujeme osobné stretnutia a v našich priestoroch vždy veľmi radi privítame našich partnerov, či už dodávateľov alebo našich zákazníkov.


Máte záujem o viac informácií? Prípadne máte inú otázku či požiadavku? Prosím, vyplňte nasledujúci formulár, radi vám pomôžeme.

* Hviezdičkou (*) označené údaje sú povinné.

Nezmeškajte takéto články!

Páčia sa Vám naše články? Nezmeškajte už ani jeden z nich!
Nemusíte sa o nič starať, my zabezpečíme doručenie až k Vám.

Súvisiace články

Súhlasíte s ukladaním cookies?
Vitajte na stránkach SOS electronic. Skôr než vstúpite do nášho online sveta, vás chceme požiadať o možnosť ukladania súborov cookies do vášho prehliadača. Váš súhlas nám pomôže zobrazovať stránku bezchybne, merať jej výkon a sledovať ďalšie štatistiky. Okrem toho Vám môžeme prinášať ponuku našich produktov a služieb šité doslova na mieru. Cookies poskytujeme aj tretím stranám. No u nás ste v bezpečí.
Správne fungovanie webu
Stabilnejšia technická kontrola
Lepšia marketingová ponuka

Viac o súboroch cookies
Viac o spracovaní osobných údajov

Nevyhnutné Len vybrané Prijať všetky cookies